Lösningar

e-Boks gör den digitala kunddialogen enkel och effektiv. Våra lättillgängliga lösningar optimerar ditt företags processer, ger stora portobesparingar, följer GDPR och skonar miljön. Läs mer om e-Boks olika lösningar.
Kontakta oss

Digitala brevlådan

e-Boks kan hjälpa företag att eliminera den kostsamma och manuella dokumenthanteringsprocess som de är vana vid. I stället för att hålla fast vid sin fysiska postprocess, kan företagen göra en övergång och digitalisera kommunikationen med slutanvändare – och bli mer effektiva.

 

e-Boks erbjuder en unik och kostnadseffektiv digital distributionskanal som hjälper företag att reducera kostnader för porto, papper och manuell hantering med cirka 80 procent, samtidigt som den är GDPR compliant.

Läs mer

Säker tvåvägskommunikation

Digital kommunikation är efterfrågad eftersom den är snabbare och mer effektiv än fysisk post. Däremot är vanlig e-post-korrespondens inte tillräckligt säker när det kommer till att skicka mejl som innehåller känsliga uppgifter.

 

e-Boks Säker tvåvägskommunikation är ett självklart val för dialoger innehållande känsliga uppgifter. Lösningen erbjuder en säker kanal för känsliga och konfidentiella uppgifter. Svaren skickas direkt till företagets eget affärssystem.

Läs mer

Digital signering

Med digital signering får företag och organisationen ett effektivt flöde för sin kommunikation, både internt och i sin kundkommunikation. Förutom sänkta portokostnader så frigörs resurser som tidigare har varit låsta till administrativa uppgifter och avtalshantering. Behandlingen av olika ärenden går snabbare och företagets kunder kan snabbt signera dokumentet med en dator, surfplatta eller smartphone.

Läs mer

Portallösning

De flesta företag vill optimera och digitalisera sin slutanvändarkommunikation så mycket som möjligt. e-Boks erbjuder en lösning för företagets onlinesystem som ger en integrerad plattform för digitalisering av kostsamma och tidskrävande manuella processer – i ditt eget digitala universum.

 

Med e-Boks Portallösning uppnår du avsevärda besparingar jämfört med användning av traditionella, fysiska postprocesser.

Läs mer