LB Forsikring optimerar kommunikationen med e-Boks 

Försäkringsbolaget LB Forsikring har regelbunden kontakt med nästan 400,000 nya medlemmar i Danmark. För att spara kostnader på fysiska försändelser har man omvandlat medlemskommunikationen från fysisk post till digital post i e-Boks. 

Kvinna som använder en laptop

Försäkringsöversikter, påminnelser och lojalitetsrabatter är bara några av de saker som LB Forsikring regelbundet kommunicerar ut till sina medlemmar. Förr i tiden gjorde man det genom att skicka fysiska brev, men under de senaste åren har LB Forsikring i större och större utsträckning använt sig av digitala medel för kommunikation med sina medlemmar. 

 

Kommunikationsföretaget InterMail, som är en av e-Boks leverantörer, har hjälpt LB Forsikring att få sina medlemmar att ta emot digital post via e-Boks istället för fysisk post. I dag har de övertygat nästan 40 procent av medlemmarna. 

 

– Fysiska brev är normalt sett mycket kostsamma, vi arbetar därför hela tiden med att digitalisera en så stor del av vår medlemskontakt som möjligt. Det innebär bl.a. att vi arbetar med att få över medlemmarna till e-Boks. I samarbete med InterMail har vi fått med oss nästan hälften av våra medlemmar till e-Boks. Det sparar os10 svenska kronor per brev, vilket blir en hel del i det långa loppet, säger Driftchefen på LB Forsikring, Henrik Hansen. 

 

Snabb och enkel konvertering 

Konverteringen till e-Boks kan göras direkt inne i e-Boks när medlemmarna är aktiva. Där tillfrågas medlemmarna om de vill ta emot post från LB Forsikring i e-Boks, i stället för via fysiska brev. Det är, enligt Henrik Hansen, ett enkelt sätt att få över medlemmar till e-BoksLB Forsikring kommunicerar i dag minst en till två gånger årligen med var och en av sina 400,000 medlemmar via e-Boks. 

 

– Vi skickar varje månad upp till 100,000 dokument via e-Boks. Det går snabbt och enkelt och sparar oss kostnader och resurser – varje dag, säger Henrik Hansen. 

 

Kontrakt skrivs under direkt i e-Boks 

Det är dock inte bara extern kommunikation med medlemmarna som LB Forsikring använder e-Boks till. LB Forsikrings HR-avdelning, och juridiska avdelning, kommunicerar också med befintliga och nya medarbetare och skickar t.ex. lönespecifikationer och anställningskontrakt via e-Boks. Det är slut med att skicka anställningskontrakt fram och tillbaka via post när vi anställer. Nya medarbetare tar enkelt emot och läser anställningskontraktet direkt i e-Boksoch kan därefter skriva under kontraktet med sitt NemID (vilket motsvarar det svenska BankID), berättar Henrik Hansen och tillägger:  

 

–Att kunna skicka anställningskontrakt och lönespecifikationer direkt via e-Boks besparar oss mycket tid och besvärliga processer. Portalen från InterMail är skräddarsydd speciellt för oss, så den har precis de funktioner som vi är i behov av. Våra nyanställda är också glada över detta, eftersom anställningsprocessen blir mer effektiv, berättar LB Forsikrings HR-konsult, Henriette Wager. 

 

Läs mer om e-Boks olika lösningar här.