Danske Bank – digitala föregångare

Danske Bank har använt e-Boks i över tio år och är i dag en av världens ledande banker när det gäller digitalisering.

Danske Bank var bland de första att leverera digital post i Danmark – och det är faktiskt mer än tio år sedan bankens kunder i Danmark för första gången fick möjlighet att ta emot sin bankpost via e-Boks. I dag har e-Boks-lösningen implementerats i flera länder och används bland annat i Danske Banks nätbanker i Sverige, Norge och andra internationella nätbanker. Förra året distribuerade banken 70 miljoner digitala dokument inom koncernen, och ser man på hela perioden sedan 2001 har det hunnit bli över 200 miljoner dokument.

Flyttar makten från banken till kunderna

Sedan 2007 är den digitala kommunikationen förstahandsvalet för kommunikation med kunderna. Danske Banks kunder kan i dag själva välja om de vill få sina bankdokument via nätbanken eller e-Boks, och den här möjligheten vill banken på sikt erbjuda alla kunder på de marknader där e-Boks-lösningen används.

 

– I den första fasen av digitaliseringen hade vi fullt upp med att integrera e-Boks i vår egen nätbankslösning, även för de utländska enheterna.  Men i takt med att den digitala mognaden har utvecklats hos användarna rekommenderar vi även våra kunder i Danmark att använda e-Boks för att ta emot och spara dokument från oss. I e-Boks är dokumenten kundernas juridiska egendom, de bestämmer själva över dem och kan spara dem så länge de själva vill. Det betyder att de kan ha kvar dokumenten även om de skulle vilja byta till en annan bank längre fram, förklarar Anette Lundsteen, VD på Danske Bank.

 

Utöver den ökade kontrollen över de egna dokumenten är det enkelt och effektivt för kunderna att kunna samla alla dokument på ett enda ställe utan att behöva spara ned dem på sin egen dator eller skriva ut och arkivera dem i mappar. 

 

En etablerad lösning ger många fördelar

För Danske Bank innebär det en mängd fördelar att använda en etablerad IT-lösning som hanterar dokument på ett standardiserat sätt. Banken har inte behövt utveckla och administrera en egen lösning och man kan lita helt och hållet på säkerheten för dokumenten i e-Boks. Och sist men inte minst sparar banken pengar varje gång ett brev kan skickas digitalt i stället för med posten.

 

I dag är finansmarknaden global och användarna flyttar mer mellan de nordiska länderna än tidigare. Då är det praktiskt för kunderna att inte behöva byta bank.

 

– Vi har till exempel många kunder som bor i Malmö men arbetar i Köpenhamn. Det är en klar fördel för dem att ha tillgång till samma funktioner oavsett var de befinner sig. Det är helt avgörande – och samtidigt närmast en självklarhet för oss – att e-Boks har en lösning som fungerar i alla de länder där vi bedriver verksamhet, säger Anette Lundsteen. 

 

Tvåvägskommunikation förändrar processerna 

Flera olika enheter inom Danske Bank-koncernen överväger nu att implementera nya lösningar som möjliggör tvåvägskommunikation med kunderna via e-Boks.

 

– I och med att vi kan få information från kunderna på ett strukturerat sätt via systemet förändrar e-Boks faktiskt även våra egna arbetsprocesser. Vi har ett mycket nära samarbete med e-Boks och upplever dem som mycket lyhörda gentemot våra önskemål och behov. De blir en viktig strategisk samarbetspartner för oss även framöver, eftersom de hjälper oss att uppnå konkurrensfördelar genom intelligent digitalisering, avslutar Anette Lundsteen. 

 

Läs mer om e-Boks olika lösningar här.