Kundcases

Så här använder företag e-Boks

e-Boks erbjuder företag, myndigheter och privata en effektiv, säker och användarvänlig plattform till digital dialog, samt utsändning och lagring av viktiga dokument.  Se hur utvalda offentliga och privata företag sparar både tid, pengar och resurser.

Digital signering

Med Digital signering kan företag och myndigheter snabbt få färdigt behandlingen av kontrakt och andra viktiga dokument som kräver en signatur av kunder, samarbetspartners eller medarbetare – var som helst, när som helst.

ISS sparar både tid och pengar

ISS’ löneavdelning i Danmark skickar med jämna mellanrum ut brev till företagets medarbetare – både individuella brev och massutskick – men det var inte hållbart att skicka breven som fysisk post. Nu använder ISS digital signering för allt möjligt, som att begära samtycken eller skicka ut information till medarbetare.

Läs mer

PenSam kommunicerar nu på ett säkert sätt

PenSam försäkrings danska kunder utför mellan 1 000 till 1 500 signeringar i e-Boks varje månad. Digital signering används i första hand i samband med försäljning av försäkringar till nya kunder som nu kan ta emot erbjudanden och policyer från säljarna direkt i e-Boks. Här kan kunden signera och därmed acceptera erbjudandet.

Läs mer

Två år med digitala underskrifter har gett vinstresultat

Under 2016 inledde det danska bostadsbolaget DAB ett projekt som skulle korta ner handläggningstiden för hyreskontrakt genom att införa digitala underskrifter. Resultatet är stora tidsbesparingar och bättre service till kunderna. Målet är att 85 % av kontrakten ska skrivas under digitalt 2018.

Läs mer

Vill du bli en e-Boks avsändare? Vi hjälper dig att komma igång med e-Boks.

Kontakta oss

Portallösning

Med e-Boks integrerade portallösning kan företag kombinera det bästa från den egna kundportalen med den totala överblicken i e-Boks. Kunderna bestämmer själva var de tar emot breven och företaget ökar sin digitala närvaro, samtidigt som man minskar kostnaderna för porto och papper.

Enkelt och effektivt för kunderna att kunna samla alla dokument på ett ställe

För Danske Bank innebär det en mängd fördelar att använda en etablerad IT-lösning som hanterar dokument på ett standardiserat sätt. Banken har inte behövt utveckla och administrera en egen lösning och man kan lita helt och hållet på säkerheten för dokumenten i e-Boks. Och sist men inte minst sparar banken pengar varje gång ett brev kan skickas digitalt i stället för med posten.

Läs mer

KLP har gjort den digitala kommunikationen med sina medlemmar smidigare

KLP har valt en integrerad portallösning där e-Boks integreras i KLP:s egen lösning ”Min Sida”. Här kan medlemmarna gå in och läsa dokument från KLP och spara dem tryggt och säkert. Alla de KLP-medlemmar som även har valt e-Boks som sin lösning för säker, digital post från offentliga myndigheter får nu dokumenten både från myndigheter och från KLP på ett och samma ställe.

Läs mer

Digitalisering ger nöjda kunder i PensionDanmark

All kundhantering hos PensionDanmark sker i ett digitalt flöde mellan rådgivare, robotar och e-Boks. Det har resulterat i ökad kundnöjdhet bland medlemmarna. Machine learning och robotar har betytt en minskning av de administrativa kostnaderna för PensionDanmarks kundrådgivning, vilket i slutändan är till fördel för medlemmarna. De får nu bättre rådgivning, snabbare service och svar på sina ärenden direkt i e-Boks.

Läs mer

Digitala Brevlådan

e-Boks hjälper företag att slippa dyra pappersprocesser genom att effektivisera och digitalisera kundkommunikationen. Dessutom samlar vi alla viktiga dokument på ett ställe och uppfyller dina kunders önskan om att lätt kunna få ett säkert och lättöverskådligt arkiv för digitala dokument.

Vi kan hantera lönespecifikationer digitalt på ett säkert sätt

Scandic tar hjälp av e-Boks för att digitalisera sina HR-processer. I ett första steg erbjuder hotellkedjan sina 5000 anställda i Sverige digitala lönespecifikationer. Härnäst ska de även se över fler processer för att på sikt exempelvis kunna låta nyanställda signera sina avtal utan att behöva hantera fysiska dokument.

Läs mer

e-Boks var den absolut mest säkra och professionella lösningen

Säker distribution och lagring av personuppgifter står högt på många företags agenda efter införandet av GDPR. Detsamma gäller för Plandent som bland annat är IT-leverantör till tandläkarbranschen och har integrerat e-Boks som distributionslösning i tandläkarnas journalsystem.

Läs mer