Kundcases

Så här använder företag e-Boks

e-Boks erbjuder företag, myndigheter och privata en effektiv, säker och användarvänlig plattform till digital dialog, samt utsändning och lagring av viktiga dokument.  Se hur utvalda offentliga och privata företag sparar både tid, pengar och resurser.
Kontakta oss

Digitala brevlådan

e-Boks hjälper företag att slippa dyra pappersprocesser genom att effektivisera och digitalisera kundkommunikationen. Dessutom samlar vi alla viktiga dokument på ett ställe och uppfyller dina kunders önskan om att lätt kunna få ett säkert och lättöverskådligt arkiv för digitala dokument.

Bild på Scandic

Vi kan hantera lönespecifikationer digitalt på ett säkert sätt

Scandic tar hjälp av e-Boks för att digitalisera sina HR-processer. I ett första steg erbjuder hotellkedjan sina 5000 anställda i Sverige digitala lönespecifikationer. Härnäst ska de även se över fler processer för att på sikt exempelvis kunna låta nyanställda signera sina avtal utan att behöva hantera fysiska dokument.

Läs mer

Tandläkare talar med sin klient

e-Boks var den absolut mest säkra och professionella lösningen

Säker distribution och lagring av personuppgifter står högt på många företags agenda efter införandet av GDPR. Detsamma gäller för Plandent som bland annat är IT-leverantör till tandläkarbranschen och har integrerat e-Boks som distributionslösning i tandläkarnas journalsystem.

Läs mer

Bild på Camilla Amstrup från Codan

Det är bekvämt för kunderna att kunna samla allt och nå det med några få klick

Det behöver inte bara innebära nackdelar att låta andra gå före när det gäller digital kommunikation. Codan har dragit nytta av användarnas digitala mognad, och införandet av e-Boks som standard för sina kunder har enbart bidragit positivt till kundupplevelsen.

Läs mer


Digital signering

Med Digital signering kan företag och myndigheter snabbt få färdigt behandlingen av kontrakt och andra viktiga dokument som kräver en signatur av kunder, samarbetspartners eller medarbetare – var som helst, när som helst.

Nordea building

Nordea och e-Boks lyfter kundekommunikationen

Ett nytt samarbetsavtal innebär att e-Boks under de kommande tre åren ska leverera e-Boks-lösningarna Säker distribution, Säker digital dialog och Digitala underskrifter till Nordeas verksamhet i hela Norden. För Nordea har drivkraften bakom avtalet i första hand varit en önskan om att erbjuda kunderna en rad välfungerande tjänster som gör kommunikationen med banken smidigare.

Läs mer

Bild kvinna

ISS sparar både tid och pengar

ISS’ löneavdelning i Danmark skickar med jämna mellanrum ut brev till företagets medarbetare – både individuella brev och massutskick – men det var inte hållbart att skicka breven som fysisk post. Nu använder ISS digital signering för allt möjligt, som att begära samtycken eller skicka ut information till medarbetare.

Läs mer

Bild på man som sitter vid sin laptop

PenSam kommunicerar nu på ett säkert sätt

PenSam försäkrings danska kunder utför mellan 1000 till 1500 signeringar i e-Boks varje månad. Digital signering används i första hand i samband med försäljning av försäkringar till nya kunder som nu kan ta emot erbjudanden och policyer från säljarna direkt i e-Boks. Här kan kunden signera och därmed acceptera erbjudandet.

Läs mer

Bild på byggnader

Två år med digitala underskrifter har gett resultat

Under 2016 inledde det danska bostadsbolaget DAB ett projekt som skulle korta ner handläggningstiden för hyreskontrakt genom att införa digitala underskrifter. Resultatet är stora tidsbesparingar och bättre service till kunderna. Målet är att 85 % av kontrakten ska skrivas under digitalt i 2018.

Läs mer

Kvinna sitter vid laptop

LB Forsikring optimerar kommunikationen med e-Boks

Försäkringsbolaget LB Forsikring har regelbunden kontakt med nästan 400,000 nya medlemmar. För att spara kostnader på fysiska försändelser har man omvandlat medlemskommunikationen från fysisk post till digital post i e-Boks. 

Läs mer


Portallösning

Med e-Boks integrerade portallösning kan företag kombinera det bästa från den egna kundportalen med den totala överblicken i e-Boks. Kunderna bestämmer själva var de tar emot breven och företaget ökar sin digitala närvaro, samtidigt som man minskar kostnaderna för porto och papper.

Bild på fastighet med KLP-logo

KLP har gjort den digitala kommunikationen med sina medlemmar smidigare

KLP har valt en integrerad portallösning där e-Boks integreras i KLP:s egen lösning ”Min Sida”. Här kan medlemmarna gå in och läsa dokument från KLP och spara dem tryggt och säkert. Alla de KLP-medlemmar som även har valt e-Boks som sin lösning för säker, digital post från offentliga myndigheter får nu dokumenten både från myndigheter och från KLP på ett och samma ställe.

Läs mer


Säker tvåvägskommunikation

Med Säker tvåvägskommunikation kan ditt företag, förutom att distribuera posten, göra det möjligt för era kunder att kontakta er och svara på dokument som är mottagna i e-Boks. Därmed skapas en säker kanal för digital dialog med känsligt innehåll.

Människor på kontor

Kunder tar emot sin post snabbare än förr med e-Boks, samtidigt som det ger Velliv interna fördelar

Fram till 2015 skickade pensionsbolaget Velliv mestadels av sin post till kunderna som fysisk post. Det var dyrt, och lösningen motsvarade inte kundernas förväntningar. I dag kommunicerar parterna huvudsakligen via e-Boks. 

Läs mer

Håll dig uppdaterad

Få inspiration och analyser omkring de möjligheter digitalisering erbjuder, samt framtida trender. Du får även ta del av inbjudningar till evenemang, webbseminarier, information om kampanjer, marknadsföringsmaterial samt tävlingar via e-post.

Prenumerera