Så blir du tjänsteleverantör i e-Boks Plus

 

Samarbetspartners kan koppla upp sig på e-Boks appen och erbjuda sina egna tjänster till e-Boks användare.

Tjänsteleverantörer kan redan idag erbjuda sina tjänster i e-Boks Plus. Både Storebox, Digital-Servicebook och Påmind gör det idag. Med mycket få justeringar kan ditt företag, precis som dem, erbjuda er tjänst i e-Boks Plus-appen.  

 

Inte bara för de allra största

Alla företag – oavsett storlek – kan i princip bli en tjänsteleverantör, så länge tjänsten är relevant och lever upp till kriterierna om värde för våra användare och skapar en synergi med e-Boks. Det är viktigt att tjänsten ger värde till våra användare och gör deras liv enklare genom att de exempelvis kan spara pengar eller tid. Om tjänsten har internationellt potential, så är det ett extra plus. Det finns inget krav på att en extern tjänsteleverantör måste ha en viss storlek för att kunna ansluta sig till e-Boks. Det kan lika gärna handla om ett startup-företag som har en innovativ idé.

 

Så testas nya tjänster

När nya tjänster ska väljas ut, så involveras användarna i själva utvärderingen av den. I den nya appen finns där en feedback-funktion som användarna kan använda för att uttrycka sin åsikt, så att e-Boks får en indikation om att det handlar om en tjänst som skapar värde för användarna. e-Boks använder sig dessutom av ”pretotyping”, där befintliga användare får möjlighet att meddela sitt intresse och ge feedback till en potentiell tjänst, innan utvecklingen av tjänsten påbörjas.

Kontakta oss

Värde för Tjänsteleverantörer

Med e-Boks Plus får du tillgång till:

  • 4,4 miljoner verifierade och unika användare av e-Boks appen
  • Hög konverteringsfrekvens i samband med nya tjänster
  • En unik marknadsposition med en plattform som användarna litar på och har mer än 28 miljoner logins varje månad
  • En tillitsfull partner

Billig investering i samband med samarbetet:

  • Enkel ”onboarding” 
  • Robust och beprövad lösning
  • Tillgång till feedback från användarna
  • Simpel kommersiell modell

Internationella möjligheter:

  • Möjlighet för tillträde till existerande e-Boks marknader. Här under Danmark, Norge (Grönland och Irland), samt potentiella nya marknader

Intresserad av att veta mer?

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig och berättar vad ditt företag kan använda e-Boks Plus till. 

 

Kommersiella villkor är under utarbetande. 


Läs mer om e-Boks Plus: