e-Boks Plus

Så blir du Service Provider i e-Boks Plus

Den nya e-Boks-applikationen gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att koppla upp sig mot appen och erbjuda sina egna tjänster till e-Boks’ användare.

Service Providers kan redan idag erbjuda sina tjänster i e-Boks Plus. När appen är helt funktionsduglig kommer de kunna koppla upp sig via ett API (Application Programming Interface) som e-Boks ställer till förfogande. Ett API är kort sagt navelsträngen mellan två typer av olika programvarusystem som gör det möjligt att utbyta data mellan systemen. Därmed har andra leverantörer enkelt möjlighet att erbjuda sina egna tjänster via e-Boks Plus.

 

Det är slutanvändaren som avgör

Vilket innehåll som ska finnas tillgängligt i Plus avgörs utifrån ett användargrundat beslutsfattande. Det innebär att användarna är med och bestämmer vilka tjänster som ska integreras. Med andra ord väljs en specifik tjänst på bakgrund av det användarvärde som den skapar. e-Boks har radat upp ett antal kriterier som potentiella tjänster utvärderas från. Bland annat måste en given tjänst alltid bidra till att göra vardagen lättare för användaren och vara tillförlitlig samt säker.

 

Inte bara för de allra största

Alla företag – oavsett storlek – kan i teorin bli en Service Provider så länge tjänsten är relevant och lever upp till kriterierna för användarvärde och skapar en synergi med e-Boks. Det finns inget krav på att en extern leverantör måste ha en viss storlek för att ansluta sig. Det kan lika gärna handla om ett startup-företag som har en innovativ idé.

 

Så testas nya tjänster

När nya tjänster väljs ut, involveras användarna i själva utvärderingen. I den nya appen finns en feedback-funktion som användarna kan använda för att uttrycka sin åsikt så att e-Boks får en indikation om att det handlar om en tjänst som skapar ett värde för användarna. e-Boks använder sig dessutom av ”pretotyping”, där befintliga användare får möjlighet att meddela sitt intresse och ge feedback om en potentiell tjänst innan utvecklingen av tjänsten påbörjas.

Värde för Service Providers

Med e-Boks Plus får du:

 • Säker, livslång lagring av viktiga uppgifter 
 • En unik marknadsposition med en plattform som användarna litar på
 • En tillitsfull partner

Billig investering i förhållande till samarbetet:

 • Enkel ”onboarding” 
 • Robust och beprövad lösning

Stor användarbas:

 • Hög konverteringsfrekvens för nya tjänster
 • Verifierade användare
 • Personlig användarupplevelse
 • Fler än fyra miljoner e-Boks Plus-användare

Riktlinjer för potentiella partners

 • Får inte strida mot e-Boks’ kärnvärden och CSR-policy
 • Trovärdig
 • Innovativ partner
 • Ger användare åtkomst till relevanta uppgifter
 • Anpassning av potentiella målgrupper/personas
 • Förmåga att leverera en globalt intressant tjänst som inte känner några landsgränser

Kriterier för tjänsten

Utgör tjänsten ett värde för användaren?

 • Gör den användarnas liv enklare?
 • Kan användaren spara pengar eller tid (är tjänsten billigare än vad som annars är vedertaget)?
 • Har användaren kontroll?

Är tjänsten nyskapande?

 • Är den unik?
 • Skapar den nyfikenhet?

Är tjänsten relevant för e-Boks?

 • Hanterar den viktiga uppgifter?
 • Har den en positiv signaleffekt?
 • Har den internationell potential?

Läs mer om e-Boks Plus:

Är du intresserad av att veta mer om e-Boks Plus är du välkommen att skicka ett mail till plus@e-boks.com 

Kommersiella villkor under utarbetande.