Om e-Boks Plus

Under hösten 2018 lanserade e-Boks en ny app som via e-Boks Plus öppnar upp för en lång rad nya tjänster. Hittills har både användare och avsändare tagit emot den nya lösningen väl. Utöver en uppdatering av användargränssnitt, design och navigation är visionen med den nya e-Boks-appen att utveckla en plattform där relevanta tjänster från samarbetspartners snabbt och lätt kan provas och integreras.

”Till en början släppte vi appen på marknaden som en beta-version, där användare, avsändare och samarbetspartners har haft möjlighet att testa nya tjänster. På så sätt har vi kunnat justera och anpassa appen löpande i takt med ett vi bättre förstod våra användare och samarbetspartners behov ”, berättar Erik Abildgaard Knudsen, som är Nordic Product Director på e-Boks. Under 2019 har vi fokus på att integrera fler tjänster – och samtidigt ta reda på vilka tjänster som är mest relevanta för användarna.

Självbetjäningsplattform med flera tjänster
I och med lanseringen av e-Boks Plus rör sig e-Boks mot att vara en självbetjäningsplattform som inte bara hanterar dokument, vilket hittills har varit e-Boks’ kärnfunktion. I e-Boks Plus bestämmer användaren själv vilka tjänster denne vill använda och har därmed fullständig kontroll över innehållet.

”Vad som är nytt är att vi öppnar upp för integrationen av en lång rad tjänster, t.ex. kommer användarna kunna följa sin förbrukning av el, vatten och värme samt göra en flyttanmälan eller få en överblick över sina paketleveranser. Så vi talar alltså inte längre bara om ett ställe där man primärt tar emot digitala dokument som ju tidigare har varit det centrala för all kommunikation i e-Boks”, säger Erik Abildgaard Knudsen.

 

Slutgiltig lansering under 2019
Under loppet av 2019 förväntar sig e-Boks att kunna lansera appen i sin fulla version som alltså kommer att ersätta den nuvarande e-Boks-appen. I den första versionen av appen kommer användare bara hitta det mest grundläggande, men flera tjänster kommer att läggas till i takt med att fler användare, avsändare och samarbetspartners ansluter sig till appen.

”Idén är att den nya appen ska fungera som en mötesplats mellan avsändare och användare där bägge parter måste kunna uppleva att mötet ger ett direkt värde. e-Boks Plus blir därmed också först riktigt värdefullt när det har anslutit ett antal intressanta tjänster som tillmötesgår några konkreta användarbehov”, säger Erik Abildgaard Knudsen.

 

Läs mer om e-Boks Plus

Är du intresserad av att veta mer om e-Boks Plus är du välkommen att skicka ett mail till plus@e-boks.com 

Kommersiella villkor under utarbetande.