Om e-Boks Plus

Under hösten 2018 lanserade e-Boks en ny app som via e-Boks Plus öppnar upp för en lång rad nya tjänster. Hittills har både användare och avsändare tagit emot den nya lösningen väl. Utöver en uppdatering av användargränssnitt, design och navigation är visionen med den nya e-Boks-appen att utveckla en plattform där relevanta tjänster från samarbetspartners snabbt och lätt kan provas och integreras.

”Till en början släppte vi appen på marknaden som en beta-version, där användare, avsändare och samarbetspartners har haft möjlighet att testa nya tjänster. På så sätt har vi kunnat justera och anpassa appen löpande i takt med ett vi bättre förstod våra användare och samarbetspartners behov ”, berättar Erik Abildgaard Knudsen, som är Nordic Product Director på e-Boks. Under 2019 har vi fokus på att integrera fler tjänster – och samtidigt ta reda på vilka tjänster som är mest relevanta för användarna.

 

Självbetjäningsplattform med flera tjänster
I och med lanseringen av e-Boks Plus rör sig e-Boks mot att vara en självbetjäningsplattform som inte bara hanterar dokument, vilket hittills har varit e-Boks’ kärnfunktion. e-Boks Plus har nya typer av tjänster som kan leverera större värde för användarna. Innehållet består både av e-Boks egna tjänster, samt tjänster som levereras av externa samarbetspartners. Alla företag, oavsett storlek, kan i princip bli en service provider i e-Boks. Så länge tjänsten är relevant, uppfyller kriteriena och riktlinjerna, samt är i synergi med e-Boks. 

 

Frihet för användarna

I e-Boks Plus bestämmer användaren själv vilka tjänster denne vill använda och har därmed fullständig kontroll över innehållet.

”Vad som är nytt är att vi öppnar upp för integrationen av en lång rad tjänster, t.ex. kommer användarna kunna följa sin förbrukning av el, vatten och värme samt göra en flyttanmälan eller få en överblick över sina paketleveranser. Så vi talar alltså inte längre bara om ett ställe där man primärt tar emot digitala dokument som ju tidigare har varit det centrala för all kommunikation i e-Boks”, säger Erik Abildgaard Knudsen.

 

Vidare optimering av appen

Tjänsterna i vår app mäts på engagemang och hur nöjda användarna är. Det är därför viktigt att möta användarnas önskemål och behov. 

"Användarna är i centrum när vi utvecklar tjänster. Innehållet måste vara relevant för dem, för att det ska kunna vara relevant för oss. Därför testar vi alla nya tjänster hos användarna innan vi utvecklar dem färdigt. På det sättet får vi ett uppfattning om det är något som användarna vill använda, säger Mads Bach, som är Product Manager hos e-Boks. 

 

Ett urval av tjänster som finns i e-Boks Plus:

  • Digital servicebok: Få bilens servicehäfte digitalt
  • Barnvaccinationer: Få översikt över barnens vaccinationer
  • Storebox: Ta emot kvitton digitalt
  • Energiförbruk: Mät förbrukning av el, vatten och värme
  • e-Donation: Stöd en god sak

Läs mer om e-Boks Plus

Är du intresserad av att veta mer om e-Boks Plus är du välkommen att skicka ett mail till plus@e-boks.com 

Kommersiella villkor under utarbetande.