e-Boks Plus

Få tillgång till en säker och pålitlig plattform, där värdeskapande tjänster kan erbjudas till e-Boks över 4 miljoner appanvändare i Sverige, Danmark och Norge. Läs mer nedan.

 

 

 

Om e-Boks Plus

Med lanseringen av e-Boks Plus rör sig e-Boks mot att vara en självbetjäningsplattform som inte bara hanterar dokument, vilket hittills har varit e-Boks kärnfunktion.

e-Boks Plus är tillgänglig i vår nya app. Utöver en uppdatering av användargränssnitt, design och navigation är visionen med den nya e-Boks-appen att utveckla en plattform, där relevanta tjänster från samarbetspartners kan tillföra ytterligare värde för slutanvändarna. Denna del kallar vi för e-Boks Plus.

I e-Boks Plus bestämmer användaren själv vilka tjänster denne vill använda och har därmed fullständig kontroll över innehållet.

Bild på två telefoner med e-Boks appen öppen


Leverantörexempel

TestaViva – en onlineplattform för skapande av juridiska dokument – var en av de första samarbetspartners som integrerade sina tjänster i den nya e-Boks-appen. Tack vare integrationen av TestaVivas tjänst i e-Boks Plus, kan användarna nu lättare och snabbare än någonsin förr skapa sina egna testamenten. TestaViva kallar samarbetet för ett mycket lyckat partnerskap.

Läs mer

Så blir du Service Provider i e-Boks Plus

Den nya e-Boks-applikationen gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att koppla upp sig mot appen och erbjuda sina egna tjänster till e-Boks användare. Läs vad som krävs för att ditt företag ska kunna integrera sina tjänster i e-Boks Plus.

Läs mer