Kom i gang med FNs bærekraftsmål i bedriften din

For mange små og mellomstore bedrifter kan arbeidet med FNs bærekraftsmål virke ressurskrevende og uoversiktlig. Men slik trenger det ikke være.  e-Boks har i løpet av de seneste årene arbeidet strategisk med målene og gir her en rekke gode råd for å komme i gang.   

 Susanne Søndahl Wolff

I 2018 sluttet e-Boks seg til FNs Global Compact med ønske om å bidra til en positiv global utvikling gjennom et fokusert arbeid med samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål. I dag deler de erfaringene sine med arbeidet for å inspirere andre SMB-er til å komme i gang. 

 

I følge Susanne Søndahl Wolff, kommunikasjonsdirektør i e-Boks, bør man som SMB se på bærekraftsmålene som et strategisk mål for å gjøre en forskjell i verden – et strategisk mål som samtidig kan bety økonomisk vekst.  

 

– Klimamål og bærekraft er en bølge som bare vokser i styrke. De største bedriftene har for lengst tatt bærekraftsmålene til seg – ganske enkelt fordi det er nødvendig for å kunne delta på verdensmarkedet i dag. SMB-er er ofte underleverandører, og derfor er det kun et spørsmål om tid før kravet om å ta stilling til bærekraftsmålene «sparkes nedover». Og nettopp derfor er det enda mer fornuftig å prioritere arbeidet med FNs bærekraftsmål, sier hun.  

 

«Det trenger ikke være komplisert» 

Den gode nyheten er i følge Susanne Søndahl Wolff at det ikke trenger være så innviklet å komme i gang med bærekraftsmålene som mange SMB-er går og tror. Hvis en bedrift allerede i dag arbeider med bærekraft og CSR*, er de faktisk godt på vei. 

 

– Selvfølgelig krever det en innsats hvis man vil arbeide aktivt med CSR og bærekraftsmålene. I e-Boks har vi spesielt brukt ressurser på å sette oss grundig inn i FNs bærekraftsmål og å analysere hvilken intensjon som ligger bak målene – og hva som er det reelle FN ønsker å skape med de enkelte målene. Men i de fleste tilfeller ligger det ikke en stor, ny oppgave i arbeidet. Innsatsen vil på mange måter være en naturlig forlengelse av de vi allerede gjør i bedriften, forklarer hun. 

 

e-Boks har satt seg ambisiøse mål for reduksjon av papir- og vannforbruk og retten til personvern. Alt dette er aktiviteter som på mange måter er en forlengelse av det arbeidet som gjøres i dag.  

 

I 2030 har e-Boks et mål om å redusere papirforbruket med nesten 25 000 tonn papir – eller tilsvarende 8,6 milliarder liter vann – og kjerneprosessen rundt lagring og distribusjon av data skal være CO2-nøytral. I tillegg planter e-Boks 10 000 trær gjennom Trees for the Future.org, som vil bety 120 000 trær plantet innen 2030. 

 

Forstå og prioriter 

En måte arbeidet med bærekraftsmålene kan gripes an på, er i følge kommunikasjonsdirektøren å fokusere på de områdene bedriften allerede arbeider med.  

– Kartlegg hvor bedriften har spesiell kompetanse eller forutsetninger som kan bidra til bærekraftsmålene. Dernest er det viktig at man som bedrift starter med å sette spesifikke mål for innsatsen slik at man kan måle fremskrittene sine løpende, forteller Susanne Søndahl Wolff.  

 

Støtte er alfa og omega 

Om bedriften skal lykkes med arbeidet med bærekraftsmålene er i stor grad avhengig av evnen til å organisere, forankre og formalisere arbeidet i hele organisasjonen. 

 

– Det er viktig at arbeidet med bærekraftsmålene ikke blir noe man «driver med» inn i mellom. 

Det skal være en integrert tankegang i alle deler av bedriften. Det er viktig å få innarbeidet og holde fast i initiativene, men også å sikre støtte fra hele organisasjonen hvis man skal lykkes, sier Susanne Søndahl Wolff.  

 

e-Boks vant i 2019 prisen for beste SMB COP-rapportering til UN Global Compact. CSR-utvalget* bak kåringen fremhever blant annet rapportens oversikt over kjerneaktiviteter og verdiskapning og fokus på å fremheve delmål. Rapporten inneholder dessuten konkrete data og setter det eksisterende arbeidet til e-Boks i relasjon til FNs bærekraftsmål.  

 

e-Boks og Global Compact 

  • e-Boks har siden oppstarten i 2001 bygd opp sin virksomhet på å levere bærekraftige digitale løsninger.  
  • I dag er e-Boks en viktig infrastrukturkomponent ikke bare i det danske samfunnet, men også i hele Europa, der e-Boks totalt sett har over 18 millioner brukere. 
  • De 513 millioner dokumentene som sendes gjennom e-Boks, sparer samfunnet for over 8464 tonn papir årlig.  
  • Visjonen til e-Boks er å skape bedre og mer velfungerende digitale samfunn og dermed fortsatt bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. 
  • I forlengelse av dette sluttet e-Boks seg til FN Global Compact den 28. april 2018. 

*CSR-utvalget i FSR – danske revisorer er representert ved følgende: Deloitte, EY, KPMG, Beierholm og PwC. 

For ytterligere informasjon kontakt Odd Gunnar Olsen, daglig leder i e-Boks Norge, e-post: ogo@e-boks.no, tel: +47 483 15 720