130 millioner kroner i sparte portokostnader

Digitale postkasser har definitivt kommet for å bli. Noe som er bra for både innbyggerne, miljø og økonomi. For hvert brev som sendes digitalt sparer stat og kommune store summer som heller kan brukes på andre samfunnsnyttige tjenester.

Ifølge Torgeir Strypet, avdelingsdirektør i DIFI, vil det bare i år spares 130 millioner kroner – og det kun på porto. Ser vi på det totale kostnadsbildet er besparelsene langt høyere.

– Hvert år sender det offentlige ut ca. åtte brev per innbygger. Hvilket tilsvarer 40 millioner brev i året. Totalt koster det ca. 400 millioner kroner å sende ut disse brevene. Penger som for eksempel kunne vært brukt på 655 lærerårsverk, 668 sykepleierårsverk eller 2736 barnehageplasser, sier han.

 

Tilsvarer daglige utslipp fra 250 000 personbiler

Dersom det ikke er argumentasjon god nok for å ta i bruk en digital postkasse, er det også viktig sett med miljøbrillene på.

–40 millioner brev tilsvarer daglige utslipp fra ca. 250 000 personbiler. For å ikke snakke om ressursbruken som reduseres dramatisk, sier han.

 

"e-Boks er et konsern med stor innovasjonskraft og sterk internasjonal kompetanse. e-Boks vil ganske sikkert ha en betydelig posisjon i et eventuelt nordisk samarbeid om nordisk grenseløs digitalpost" - Torgeir Strypet, avdelingsdirektør i DIFI

 

Forenkling av hverdagen

Når alt kommer til alt handler digitalisering om forenkling med en rekke positive bieffekter. Difi har på vegne av hele den offentlige sektoren inngått kontrakt med blant annet e-Boks om bruk av digital postkasse. Hensikten er å gjøre det enkelt å sende digital post til folk i vårt langstrakte land. På spørsmål om hvordan den digitale utviklingen vil være i tiden som kommer, svarer Torgeir Strypet at «alt» kommer til å bli digitalisert.

– Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter er i en digitaliseringsprosess for å utvikle brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester. Innbyggerne blir mer digitale, det offentlige blir mer digitalt og det private blir mer digitalt. Digitale postkasser som vi kjenner det i dag kommer til å moderniseres ytterligere i tiden fremover, der rollen til postkassen nok vil endres i forhold til dagens løsning, sier han.

 

Danmark til etterfølgelse?

Det er ingen hemmelighet at den digitale postkassen har gått en litt tung vei i Norge. Noe Torgeir Strypet mener blant annet skyldes frivillighetsmodellen der man selv velger om man ønsker å gå for løsningen eller ikke.

– I Danmark har absolutt alle innbyggere fått tildelt en digital postkasse. Tradisjonell post er så og si ikke-eksisterende. Hvilket medfører en betydelig større bruk. I etterpåklokskapens lys er det muligens en modell Norge burde fulgt ved innførelsen av den digitale postkassen, sier han.

 

Nordisk digitalpost

I skrivende stund er det påstartet en utredning for å finne ut av hvordan digitalpost enkelt kan sendes på tvers av de nordiske landegrensene. I denne sammenhengen spår Torgeir Strypet e-Boks gode muligheter.

– e-Boks er et konsern med stor innovasjonskraft og sterk internasjonal kompetanse. e-Boks vil ganske sikkert ha en betydelig posisjon i et eventuelt nordisk samarbeid om nordisk grenseløs digitalpost, avslutter han.

 

Har du spørsmål om e-Boks, kan du gjerne kontakte Odd Gunnar Olsen, Head of Sales Norway, på tlf. +47 48 31 57 20, eller på e-post ogo@e-boks.no.