Effektiviserer og forbedrer KLPs kundekommunikasjon

KLP, Norges største selskap innen livsforsikring, har kommet langt med digitaliseringen av sin kundekommunikasjon. Våren 2016 ble e-Boks integrert i KLPs egen «Min Side» løsning, på denne måten har KLP lagt til rette for digital kommunikasjon med sine medlemmer. På sikt regner KLP med å kunne spare flere millioner i året samt forbedre kundeopplevelsen i dialogen med kundene. 

"Gjennom å ta i bruk e-Boks som en del av vår egen IT-løsning, kutter vi både kostnader til distribusjon av dokumenter, samtidig som løsningen trekker kunder til nettsidene våre. Til sammen gir dette oss mulighet for mer effektiv drift, og bedre brukeropplevelser for kundene", forteller Fred Olav Ødegaard, prosjektleder i KLP.

 

En integrert del av KLPs egne systemer

KLP har valgt en integrert portalløsning der e-Boks integreres i KLPs egen «Min Side»-løsning. Her kan medlemmene gå inn og lese dokumenter fra KLP og samtidig lagre dem trygt og sikkert. Alle KLP-medlemmer som også har valgt e-Boks som sin løsning for sikker, digital post fra det offentlige, får nå dokumentene fra både det offentlige og dokumenter fra KLP ett sted.

 

"Vi er hele tiden på jakt etter IT-løsninger som understøtter vår ambisjon om å skape en enklere hverdag for medlemmene våre. Det å få tilgang til alle dokumenter ett sted, og samtidig kunne oppbevare dem trygt og sikkert er et godt eksempel på dette", fortsetter Ødegaard.

 

Vil utvide etterhvert

I første omgang har KLP tatt i bruk e-Boks innenfor forretningsområdet tjenestepensjon, og intensjonen er å ta i bruk e-Boks også i KLPs øvrige forretningsområder innen bank og forsikring.


"Vi ser stort potensial i å innføre e-Boks’ løsning i hele konsernet, samt også å ta i bruk mulighetene som ligger i e-Boks for toveis dialog med kundene der kunden kan svare på henvendelser fra KLP i e-Boks", sier Ødegaard.

 

Millionbesparelser

KLP distribuerer flere ganger årlig ulike dokumenter til sine 700.000 medlemmer. Kostnaden per brev som sendes per post er om lag kr 10,-, mens prisen for distribusjon av et digitalt dokument er mellom en og to kroner, så det sier seg selv at besparelsene blir betydelige."Digitalisering av brev er kun første steg. De største gevinstene handler om at KLP kan arbeide smartere fordi en rekke prosesser effektiviseres. Dette frigjør intern kapasitet som igjen kan brukes på KLPs kjernevirksomhet", avslutter Ødegaard.

 

Om KLP

  • Norges største selskap innen livsforsikring
  • Leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte.
  • KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 589 milliarder kroner.
  • KLP er et gjensidig eid selskap, derfor er KLPs kunder på offentlig tjenestepensjon også KLPs eiere
  • 700.000 medlemmer
  • 950 ansatte

Les mer om e-Boks sine løsninger her!

Har du spørsmål om e-Boks: salg@e-boks.no