e-Boks Pluss

Slik blir du en tjenesteleverandør i e-Boks Pluss

Med den nye e-Boks-appen kan tredjepartsleverandører koble seg på appen og tilby egne tjenester til brukere av e-Boks.

Tjenesteleverandør kan allerede i dag tilby tjenestene sine i e-Boks Pluss. Når appen er helt ferdig, kan de koble seg til via et API (Application Programming Interface) som e-Boks stiller til rådighet. Et API er kort fortalt navlestrengen mellom to forskjellige programløsninger, og som gjør at det er mulig å utveksle data mellom systemene. Dermed får andre leverandører en fin mulighet til å tilby sine egne tjenester i e-Boks Pluss.

Sluttbrukeren er nøkkelen
e-Boks har en brukerorientert tilnærming til utvikling av innholdet i Pluss. Det betyr at det er brukerne som er med på å bestemme hvilke tjenester som skal integreres. En tjenestene blir med andre ord valgt ut basert på den brukerverdien den genererer. e-Boks har listet opp en rekke med kriterier som potensielle tjenester vil bli vurdert mot. Blant annet skal en tjeneste alltid bidra til å gjøre hverdagen lettere for brukerne, brukerne skal kunne stole på den, og den skal være sikker.

Ikke bare for de store
Alle bedrifter, uansett størrelse, kan i prinsippet bli en tjenesteleverandør, så lenge tjenesten er relevant og lever opp til kriteriene for brukerverdi, og at den skaper synergi med e-Boks. Det er ikke et krav om at eksterne tilbydere skal ha en viss størrelse for å koble seg til. Det kan godt være en bedrift i oppstartsfasen med en innovativ idé.

Slik testes nye tjenester
Brukerne involveres ved evalueringen av nye tjenester som skal velges ut. I den nye appen finnes det en tilbakemeldingsfunksjon som brukerne kan bruke til å si sin mening, og dermed vil e-Boks kunne få en indikasjon på om det er en tjeneste som gir brukerne verdi. På samme måte benytter e-Boks seg av prototyping, der eksisterende brukere får mulighet til å varsle at de er interesserte i å gi en tilbakemelding på en potensiell tjeneste, før utviklingen av tjenesten starter.

Verdi for tjenesteleverandør

Med e-Boks Plus får du adgang til:

 • Sikker, livslang oppbevaring av viktige data 
 • En unik posisjon, med en plattform som er betrodd av brukerne
 • Tillitsfull partner

Lav investering ifm. samarbeidet

 • Enkel igangsetting 
 • Robust og gjennomprøvd løsning

Stor brukerbase:

 • Høy konverteringsfrekvens ift. nye tjenester
 • Verifiserte brukere
 • Personlig brukeropplevelse
 • 4+ millioner brukere av e-Boks Plus

Retningslinjer for potensielle partnere

 • Må ikke bryte med kjerneverdien til e-Boks og vår CSR-politikk
 • Troverdig
 • Innovativ partner
 • Gir brukerne tilgang til relevante data
 • Tilpasning til potensielle målgrupper/personer
 • Evne til å levere en tjeneste med global appell, og med tjenester på tvers av grenser

Tjenestekriterier

Gir tjenesten brukerne en verdi?

 • Gjør den livet til brukerne lettere?
 • Kan brukeren spare penger eller tid/reduserer tjenesten typiske transaksjonsomkostninger?
 • Har brukeren kontrollen?

Er tjenesten nyskapende?

 • Er den unik?
 • Skaper den nysgjerrighet?

Er tjenesten relevant for e-Boks?

 • Håndterer den viktige data?
 • Har den en positiv signaleffekt?
 • Har den et internasjonalt potensiale?

Les mere om e-Boks Pluss:

Hvis du er interessert i å lære mer om e-Boks Pluss, er du velkommen til å sende en e-post til plus@e-boks.com

Kommersielle forhold under utarbeidelse.