e-Boks Pluss

Slik blir du en tjenesteleverandør i e-Boks Pluss

Tredjepartsleverandører kan koble seg på e-Boks appen og tilby egne tjenester til e-Boks sine brukere.

Tjenesteleverandør kan allerede i dag tilby tjenestene sine i e-Boks Pluss. Det har allerede Digital-Servciebook.com og Statens Vegvesen gjort. Med få justeringer kan din bedrift også få utstilt din tjenste i e-Boks Pluss i vår app.

 

Ikke bare for de store
Alle bedrifter, uansett størrelse, kan i prinsippet bli en tjenesteleverandør, så lenge tjenesten er relevant og lever opp til kriteriene for brukerverdi, og at den skaper synergi med e-Boks. Det er viktig at tjenesten gir verdi til våre brukere og gjør deres liv enklere ved at de eksempelvis kan spare penger eller tid på å bruke den. Om tjenesten har et internasjonal potensiale er det også et pluss! Det er ikke et krav om at eksterne tilbydere skal ha en viss størrelse for å koble seg til. Det kan godt være en bedrift i oppstartsfasen med en innovativ idé.

 

Hvordan testes nye tjenester?
e-Boks har en brukerorientert tilnærming til utvikling av innholdet i Pluss. I appen er det en feedback funksjon, hvor sluttbruker kan komme med tilbakemeldinger på tjeneste. e-Boks får dermed en indikator på om tjenesten gir verdi for sluttbrukeren, tjenestene blir med andre ord valgt ut basert på den brukerverdien den genererer. Samtidig benytter e-Boks seg av pretotyping, hvor eksisterende brukere har muligheten til å vise interesse og gi feedback til en potensiel tjeneste, før utviklingen av tjenesten starter. 

Kontakt oss

Verdi for tjenesteleverandør

Med e-Boks Pluss får du adgang til:

  • 4.7 millioner verifiserte og unike e-Boks app brukere
  • Høy konverteringsfrikvens ift. nye tjenester 
  • En unik posisjon med en plattform som er betrodd av brukerne. 
  • Tillitsfull partner

Lav investering i forbindelse til samarbeidet

  • Enkel igangsetting 
  • Robust og gjennomprøvd løsning
  • Adgang til feedback fra sluttbruker
  • Simpel kommersiell model 
  • Mulighet til å avprøve løsningen deres, før den blir lansert i vårt sandbox-miljø 

Internasjonale muligheter:

  • Mulighet for adgang til eksisterende e-Boks markeder, herunder Danmark, Sverige (Grønland og Irland) samt potensielle nye marked. 

Interessert i å vite mer?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg og forteller deg hva bedriften din kan bruke e-Boks Plus til?

 

Kommersielle vilkår er under utarbeidelse.


Les mere om e-Boks Pluss: