Løsning:

Digital postkasse

e-Boks tilbyr en unik og kostnadseffektiv digital distribusjonskanal via sluttbrukernes digitale postkasse i e-Boks, som sikrer innsparinger på 80 % av forsendelseskostnadene.
Bli kontaktet

Lett og effektiv kundedialog

Utfordringen som mange virksomheter står overfor, oppfordrer de fleste til å finne nye måter å drive sin virksomhet på, slik at de kan øke sin konkurranseevne og redusere kostnader. Mange opplever at de må utforme nye krav for bruk av teknolig samt behov for å skape flere innovative løsninger som gir effektive arbeidsprosedyrer uten at det går utover kundeservicen.

 

Med Digital postkasse kan bedrifter ta skrittet inn i en digital kommunikasjon med sluttbrukerne via deres digitale postkasse i e-Boks og bli mer effektive.

Digitaliser kundedialogen

e-Boks kan hjelpe med å bli kvitt kostnadskrevende papirprosesser og gjøre kundekommunikasjonen digital og mer effektiv. Dessuten samler vi alle viktige papirer på ett sted og imøtekommer dine kunders ønske om å få en enkel oversikt over alt som er viktig i e-Boks. I tillegg til den tradisjonelle tilgangen til e-Boks via PC, er det nå også mulig å få tilgang til e-Boks via mobile enheter, gjennom e-Boks sin app. 

 

Som avsender i e-Boks trenger du ikke selv å håndtere det praktiske ved forsendelsen. Sammen med våre distributører tilbyr vi en totalløsning der du bare trenger å levere utdata i et avtalt format. Vi gjør resten – og dine mottakere får posten på den måten de foretrekker.

 

Fordeler for sluttbrukere:

  • Digitale dokumenter vil nå sluttbruker raskere, og når som helst, sammenlignet med gammel fysisk post, og det er ikke like sikkert.
  • Ingen behov for store bunker med papirbasert post. Sluttbruker kan arkivere meldinger og dokumenter i et gratis, personlig arkiv med langtids-lagring i e-Boks.
  • Enkel tilgang til dokumenter på datamaskinen eller i e-Boks-appen (smarttelefon eller nettbrett).

Sikre innsparinger på 80 % av forsendelseskostnadene

Se hvordan Scandic, Plandent og Codan har nytte av vår løsning Digital postkasse

Tannlege med pasient

e-Boks var den mest profesjonelle løsningen

Sikker distribusjon og oppbevaring av personopplysninger står høyt på agendaen til mange virksomheter etter innføringen av EUs personvernforordning GDPR. Dette gjelder også Plandent, som blant annet er IT-leverandør til tannleger og har integrert e-Boks som en distribusjonsløsning i tannlegenes journalsystem

Les mer

 

Scandic hotel

Scandic digitaliserer ved hjelp av e-Boks

Scandic gjør bruk av e-Boks for å digitalisere HR-prosessene sine. Som et første steg tilbyr hotellkjeden sine 5000 ansatte i Sverige digitale lønnsslipper. Deretter skal de også se over flere prosesser for om mulig la nyansatte signere avtaler uten å håndtere fysiske dokumenter, på sikt.

Les mer 

 

Flere kunder ønsker en løsning for digital kommunkasjon​ 

Det er ikke bare ulemper forbundet med å la andre gå i bresjen for digital kommunikasjon. Codan har nytt godt av brukernes digitale modenhet, og det å innføre e-Boks som standard for sine kunder har bidratt positivt til kundeopplevelsen.

Les mer

 

Hold deg oppdatert

Motta inspirasjon og analyser av digitaliseringens mange muligheter, og framtidige tendenser. Motta markedsføringsmateriell, informasjon om kampanjer og invitasjoner til arrangementer, webinarer og konkurranser via e-post fra e-Boks. 

Abonner
Les mer om digital postkasse