En säker, digital tvåvägskommunikation med kunder och samarbetspartner kan vara en utmaning för många företag. Traditionell e-post är inte säkert – varken innehållet eller leveransen – och ofta är det tidskrävande att behandla separata e-postmeddelanden.

Vi tror att lösningen är en öppen, flexibel och gemensam lösning som samlar hela företagets kommunikation digitalt. e-Boks har 15 års erfarenhet av den här typen av lösningar och fungerar idag som en del av den digitala infrastrukturen för tusentals företag och organisationer över hela Norden.

Kunddialog i e-Boks
Med e-Boks kan företag, utöver att distribuera post och dokument till sina kunder, även göra det möjligt för företagets kunder att komma i kontakt med dem och besvara dokument de har fått i sin e-Boks. De kan även, med hjälp av Mobilt BankID, signera dokument direkt i sin e-Boks och på så sätt skapa en säker kanal för kommunikation med känslig information, som till exempel avtal eller dokument med kundens personnummer eller liknande. Företaget får sedan svaret direkt i sitt affärssystem.

Leveranssäkerhet
e-Boks tvåvägskommunikation garanterar 100 procent leveranssäkerhet. Känslig information kan både skickas och tas emot säkert. Det är bland annat därför e-Boks tvåvägskommunikation ofta används för att skicka och ta emot bindande avtal, mätaravläsningar eller vid kundkontakt vid behandling av ett specifikt ärende.

Svarsmöjlighet
I e-Boks kan företag själva bestämma om de vill ha en eller flera postlådor, vilket gör det enkelt att styra kommunikationen så att den hamnar rätt på en gång. Det garanterar bland annat att rätt kontaktpunkter i företaget får informationen och att hanteringen av svar och behandlingen av ärenden effektiviseras.

Fördelar med e-Boks:

  • Möjlighet att skapa en säker digital tvåvägskommunikation med kunder
  • Skicka och ta emot känsliga personuppgifter och avtal
  • Optimering av processer genom integration med egna system och koppling av metadata
  • Förkortad behandlingstid för kundärenden

Läs mer om säker tvåvägskommunikation med e-Boks i våra produktark