Digital signering av dokument och avtal

De flesta kundrelationer bygger på avtal eller kontrakt, och de är ofta en väsentlig del av verksamheten för många organisationer. Samtidigt är de tidskrävande att administrera och kräver mycket resurser, ofta på grund av att de ska skickas fysiskt mellan parterna som ska signera dokumenten.

Effektivisera med digital signering
Med digital signering får företag och organisationen ett effektivt flöde för sin kommunikation, både internt och i sin kundkommunikation. Förutom sänkta portokostnader så frigörs resurser som tidigare har varit låsta till administrativa uppgifter och avtalshantering. Behandlingen av olika ärenden går snabbare och företagets kunder kan snabbt signera dokumentet med en dator, surfplatta eller smartphone. I snitt tar det 17 dagar att få ett avtal signerat när det ska skickas med fysisk post, medan en digital signatur normalt bara tar 1-2 dagar från att avtalet skickas.

Flera möjligheter

 • Lånehandlingar
 • Leverantörsavtal
 • Anställningsavtal
 • Employment contracts
 • Hyreskontrakt

Plug 'n' play-lösning
För att börja använda digital signering behöver företaget förbereda de interna processerna så att de stämmer överens med det nya arbetsflödet. Om företaget redan levererar dokument till e-Boks är gränssnittet redan på plats. På så sätt blir digital signering av dokument i e-Boks nästan en plug ’n play-lösning som kan implementeras på väldigt kort tid.

Fördelar med e-Boks:

 • Minskar kostnaderna med cirka 80 procent jämfört med fysisk post
 • Betydande effektivisering av administrativa processer
 • Snabb responstid och säker leverans av signerade dokument
 • Förbättrad upplevelse för kunder och bättre kundservice
 • Arkiveringsmöjligheter för avsändarens kopia och signerade dokument
 • Minimal uppstart- och integrationsprocess

Läs mer om hur företag kan komma igång med digital signering med e-Boks i våra produktark.