e-Boks gör den digitala kunddialogen enkel och effektiv

En av de största utmaningarna för företag idag handlar om att hitta nya, effektivare sätt att driva verksamheten på. Att öka konkurrenskraften och minska kostnaderna har därmed blivit en prioriterad fråga. Många möter dessutom kravet om att digitalisera sin verksamhet och skapa innovativa lösningar som ger effektiva arbetsprocesser utan att kompromissa med sin kundservice.

e-Boks erbjuder en unik och kostnadseffektiv digital distributionskanal som hjälper företag att reducera kostnader för porto, papper och manuell hantering med cirka 80 procent.

Digital = ökad effektivitet

e-Boks hjälper företag att slippa dyra pappersprocesser genom att effektivisera och digitalisera kundkommunikationen. Dessutom samlar vi alla viktiga dokument på ett ställe och uppfyller dina kunders önskan om att lätt kunna få ett säkert och lättöverskådligt arkiv för digitala dokument.  e-Boks finns tillgängligt både via en dator eller som app för surfplattor och smartphones. e-Boks-appen används redan av flera hundra tusen användare runt om i Norden.

Digitalisera kunddialogen och spara pengar

Som avsändare i e-Boks behöver du inte göra någonting för att få dina dokument skickade. Tillsammans med våra distributörer erbjuder vi en totallösning som innebär att du bara behöver leverera utdata i ett avtalat format. Resten tar vi hand om, och dina mottagare får posten på det sätt de helst vill ha den.

Fördelar med e-Boks:

  • Besparingar på cirka 80 procent i förhållande till fysisk post
  • 100 % leveranssäkerhet
  • Digital kunddialog med tvåvägskommunikation
  • Hög kundnöjdhet med ett modernt kanalval
  • Effektiva processer genom integration med egna system
  • Reducerad arbetstid vid digitala utskick av dokument, till exempel lönespecifikationer

Läs mer om hur företag kan förenkla och effektivisera sin kunddialog med e-Boks i våra produktark.