Sikker, digital toveiskommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere kan være en utfordring for virksomheter. Tradisjonell e-post er ikke sikkert – både med hensyn til innhold og levering – og det er ofte tidkrevende å behandle e-postmeldinger enkeltvis.

Det er derfor behov for en åpen, fleksibel og felles løsning for hele virksomheten. e-Boks fungerer som en digital infrastruktur for din virksomhet, og baserer seg på 18 års erfaring fra Danmark.

Dialog i e-Boks
Med e-Boks kan din virksomhet i tillegg til å distribuere post, også gjøre det mulig for kundene å kontakte dere og svare på dokumenter som er mottatt i e-Boks. Dermed opprettes det en sikker kanal for kommunikasjon med sensitivt innhold, som f.eks. personnumre eller lignende, på samme måte som svar kan hentes direkte inn i virksomhetens forretningssystemer.

Leveringssikkerhet
e-Boks’ toveiskommunikasjon garanterer 100 % leveringssikkerhet. Sensitive personopplysninger kan sendes og mottas helt sikkert. Derfor er e-Boks’ toveiskommunikasjon ideell for å sende og motta f.eks. bindende kontrakter i forkant av avtaleinngåelse, måleravlesninger eller saksbehandlingskorrespondanse.

Integrerbare svar
Muligheten til å definere en eller flere postkasser for din virksomhet gjør kommunikasjonen enklere å styre. Dette sikrer blant annet at kommunikasjonen når frem til de rette kontaktpunktene i virksomheten, og at håndteringen av svar og saksbehandlingen effektiviseres.

Fordeler for avsendere:

  • Mulighet for sikker, digital toveiskommunikasjon med kunder
  • Velegnet for sending og mottak av sensitive personopplysninger
  • Optimering av prosesser gjennom integrering med egne systemer og tilknytning av metadata
  • Tidsbesparende saksbehandling

Exempel på tvåvägskommunikation lösningar::

Danske arbeidsgiverforening

Få mer informasjon om Toveiskommunikasjon via e-Boks i produktarket