De fleste kunderelasjoner bygger på avtaler eller kontrakter. Kontrakter er fundamentet for mange organisasjoners virke, men også vanskelige og administrativt tunge å håndtere, fordi de skal sendes fysisk rundt mellom alle parter som skal signere. Arbeidsflyten omkring kontraktinngåelse er derfor ofte komplisert og krever mye ressurser i saksbehandlingen.

Lage digitale signaturer og lagre
Digitale underskrifter i e-Boks sikrer en effektiv kommunikasjonsflyt. Organisasjonen din sparer ikke bare penger på porto, men frigjør også betydelige ressurser som tidligere var bundet til administrative prosedyrer. Saksbehandlingen blir mye raskere, og man kan innhente underskrifter til alle døgnets tider.
Norske erfaringer viser at digitalisering av signaturer reduserer behandlingstiden fra 17 til bare 1-2 dager.

Det er mange muligheter

Få effektiv arbeidsflyt med for eksempel

  • Låneavtaler
  • Leverandøravtaler
  • Arbeidsavtaler
  • Leieavtaler

Plug 'n' Play
For å bli klar til å bruke digitale underskrifter i e-Boks må organisasjonen tilrettelegge de interne administrative prosessene for underskrift av dokumenter, så de passer til den nye kommunikasjonsflyten. Hvis dere allerede leverer dokumenter til e-Boks, er systemet etablert. Da blir overgang til digital underskrift av dokumenter i e-Boks til en ’plug ’n play’ løsning, som det går svært fort å komme i gang med.

Fordeler til avsender:

  • Mer enn 80 % besparelse i forhold til fysisk post
  • Markant effektivisering av administrative prosedyrer
  • Hurtig responstid og sikkerhet for levering til underskriver
  • Forbedret kundeservice og kundeopplevelse
  • Arkiveringsmuligheter for avsenders kopi av underskrevne dokumenter
  • Minimal integreringsoppgave

Les mer om digital underskrift i produktarket