e-Boks gjør digital kundedialog lett og effektiv

Utfordringen som mange virksomheter står overfor, tvinger de fleste til å finne nye måter å drive sin virksomhet på, slik at konkurranseevnen økes og kostnadene reduseres. Mange møter dessuten et krav om å utnytte teknologien bedre og skape innovative løsninger som gir effektive arbeidsprosedyrer uten at det går utover kundeservicen.

e-Boks tilbyr en unik og kostnadseffektiv digital distribusjonskanal som sikrer innsparinger på 80 % av forsendelseskostnadene.

Digital = mer effektiv

e-Boks kan hjelpe med å bli kvitt kostnadskrevende papirprosesser og gjøre kundekommunikasjonen digital og mer effektiv. Dessuten samler vi alle viktige papirer på ett sted og imøtekommer dine kunders ønske om å få en enkel oversikt over alt som er viktig i e-Boks. I tillegg til den tradisjonelle tilgangen til e-Boks via PC, er det nå også mulig å få tilgang til e-Boks via mobile enheter. Flere hundre tusen brukere benytter allerede e-Boks-app.

Digitaliser kundedialogen og spar penger

Som avsender i e-Boks trenger du ikke selv å håndtere det praktiske ved forsendelsen. Sammen med våre distributører tilbyr vi en totalløsning der du bare trenger å levere utdata i et avtalt format. Vi klarer resten – og dine mottakere får posten på den måten de foretrekker.
e-Boks tilbyr:

  • Innsparinger på minimum 80 % i forhold til fysisk post
  • 100 % leveringssikkerhet
  • Digital kundedialog med toveiskommunikasjon
  • Stor kundetilfredshet med et moderne kanalvalg
  • Effektive prosesser gjennom integrasjon med egne systemer
  • Spart arbeidstid ved å sende f.eks. lønnsslipper digitalt

Les mer om digital postboks i produktarket.