03-07-2018

Omsetningsvekst og kostnadsfokus ga e-Boks et solid pluss på bunnlinjen i 2017. Nå skal e-Boks-plattformen videreutvikles, slik at brukerne får tilgang til enda flere selvbetjeningsløsninger.

-Vi kan se tilbake på 2017 hvor vi til tross for massiv investering i utvikling leverer både på topp- og bunnlinjen. Resultatet før skatt utgjør litt over 20 millioner danske kroner, sammenlignet med 14 millioner i 2016. Det er vi veldig fornøyd med, forteller Ulrik Falkner Thagesen, CEO. 

Solid løft på bunnlinjen

2017 var et godt år for e-Boks, med god vekstrate og igjen en tosifret margin. Omsetningen i konsernet endte på 192 millioner danske kroner, en økning på 18 millioner sammenlignet med 2016. Dette, sammen med en god kostnadsstyring, har resultert i et solid løft på bunnlinjen.

Blant de nyere lanseringene er digital signering, som særlig bankene har benyttet seg av, både for privat- og bedriftskunder. Antallet digitale signeringer via e-Boks økte i 2017 med 39 prosent. I Danmark lanserte også e-Boks en ny betalingsløsning slik at brukerne kan betale regninger direkte i e-Boks.

Mer selvbetjening og åpne APIer
Det er spesielt en oppgave som står øverst på e-Boks-toppsjefens strategiske agenda for 2018. I løpet av sommeren relanseres e-Boks-appen, hvor tredjepartsleverandører for første gang får mulighet til å integrere deres tjenester i e-Boks’ univers. Løsningen styrker også e-Boks ved inntreden i nye markeder fordi flere selvbetjeningsløsninger øker relevansen for brukerne fra dag 1.

-e-Boks er et unikt møtested der avsenderbedrifter, offentlig sektor og brukere kan samhandle digitalt. Møtestedets potensiale strekker seg langt ut over tjenestene som vi selv står bak. Vår viktigste oppgave fremover blir derfor å invitere inn andre aktører, og hjelpe dem med å skape nye selvbetjeningsmuligheter i e-boksen som gjør det enda bedre å være bruker, forklarer Ulrik Falkner Thagesen.

Usexy arkiv
e-Boks opplever godt vekst også i det norske markedet. Totalt har e-Boks over 2,2 millioner brukere i Norge, og over 330.000 av disse har opprettet en digital postkasse. Stadig flere kommuner sender post digitalt, noe som øker relevansen for brukerne.

-En digital postkasse er ikke så sexy hvis den kun fungerer som et arkiv. Det at vi nå åpner APIene gir helt nye muligheter, og vi opplever stor interesse for dette i det norske markedet, sier Geir Aasen, country manager i e-Boks Norge.

Hoved- og nøkkletalt for konsernet:

Konsern

TDKK

2017

2016

2015

2014

2013

Nettoomsetning

192.292

174.375

170.109

147.849

107.167

Ordinært resultat

20.163

14.218

6.603

28.934

24.373

Resultat av finansielle poster

-317

-203

-697

-59

-108

Årsresultat

15.934

4.507

29

19.143

15.714

Egenkapital

36.228

21.285

16.591

36.956

37.357

Overskuddsgrad

10,5%

8,2%

3,9%

19,6%

22,7%

Antall ansatte

70

64

50

32

26