20-01-2017

Vi lever i en spennende tid. Teknologien endrer måten vi lever livene våre på og digitalisering gir oss muligheter vi aldri har sett maken til. Kunstig intelligens og smarte gjenstander utvikles stadig, samtidig som IoT-teknologi og samarbeidende systemer blir en viktigere del av hverdagen vår. 

e-Boks er Nordens ledende aktør innen sikker digital dialog. Vårt mål for 2017 er å bruke vår bredde og kompetanse på brukeratferd og digitale trender til å hjelpe våre kunder ytterligere. Vi skal beskrive de viktigste trendene innen digitalisering, hva dette innebærer for bedrifter, og andre temaer vi mener kunder bør kjenne til. På denne måten ønsker vi å bidra til økt konkurransekraft for kundene våre. Under ser du noen av trendene vi tror vil påvirke oss i året som kommer, og tiden fremover.

 

future-trends-2017-no-lillle_mini.jpg

 

Fremtidens bank

Digitalisering fører til utvisking av tradisjonelle bransjegrenser, og de siste årene har vi sett flere eksempler på hvordan nye aktører beveger seg inn på bankmarkedet. Bankene kjemper ikke bare en kamp mot hverandre, men mot globale og nasjonale aktører innenfor helt andre bransjer. Hva har dette å si for bankene og hvordan ser egentlig fremtidens bank ut? Les mer her.

Blockchain-revolusjonen

Blockchain-teknologi er en slags offentlig logg over alle bitcoin-transaksjoner som blir godkjent. Teknologien vil forsterke sikkerheten i en stadig mer digital hverdag og implementeringen av teknologien forventes å spare bankene for 20 milliarder dollar årlig innen 2022. Men det er ikke bare innenfor banknæringen at blockchain blir viktig fremover. Sikkerheten som er innebygd i teknologien gjør at selskaper i andre næringer kan se om noen har misbrukt dataene deres. Dette er noen av grunnene til at bedrifter vurderer å implementere blockchain i egne systemer.

Nye betalingsløsninger

I betalingssektoren forventes det store endringer i årene fremover. Kontantene forsvinner, og om ikke lenge kan det være at biometrisk identifikasjon tar over for pinkodene. Nordiske banker ligger langt fremme innen digitalisering, men er ikke verdensledende. Leverandører av betalingsløsninger må tørre å være innovative om de skal lykkes i årene fremover om de skal kunne lykkes.

Nye krav til håndtering av persondata

I 2018 implementerer EU en ny personvernforordning som blant annet øker kravene som stilles til bedrifter som samler inn data om forbrukerne. Målsettingen med direktivet er å gi individet mer makt i møte med globale aktører. Selv om regelverket kan føre til økte kostnader for bedriftene gir det også noen fordeler, blant annet ved at alle aktører som forholder seg til europeiske innbyggere må følge de samme reglene. Dette betyr at mindre norske selskaper konkurrerer på like vilkår som globale aktører som Google og Amazon. Teknologien vi omgir oss med til daglig skaper utfordringer vi aldri har tenkt på tidligere. Hvilke rettigheter har individet når det kommer til fellesskapets beste? Hvem har egentlig kontroll på informasjonen vi deler? Se mer her.

Digitalisering av helsesektoren

På tross av menneskets kompleksitet fortsetter tekniske medisinske løsninger å utvikle seg og helsesektoren står overfor store endringer i tiden fremover. Biometriske sensorer gir legene uendelig med informasjon om pasientene og brukes for å stille diagnoser tidligere, og mer treffsikkert. I tillegg kommer utviklingen i måten vi lagrer informasjon og kommuniserer digitalt med pasientene på. Digitalisering av helsesektoren er avgjørende for å lykkes i tiden fremover med stadig mer komplekse sykdommer og en voksende, aldrende befolkning. 

Device mesh – gjenstandsnettverk

Når stadig flere ting rundt oss kobles til internett ser man mulighetene for at disse gjenstandene ikke lenger jobber alene, men sammen, integrert i et nettverk. Intelligente gjenstander som samarbeider med hverandre vil gi oss enda større fordeler i hverdagen. Det finnes utrolige muligheter med et device mesh. Fremover bør bedriftene tenke i integrerte nettverk heller enn individuelle gjenstander.

Hva skjer med oss fremover?

Digitaliseringen gir oss enorme muligheter, men samtidig ser vi et skifte i forbrukernes preferanser. Matvarer leveres på døren fordi det er lettvint, men samtidig gir en nostalgisk følelse av at melkemannen kommer. Nye tablets utvikles for å gi en så nær papirfølelse som mulig, samtidig som den er heldigital. Går vi inn i en fremtid så digital at vi lengter tilbake til det analoge? Og hva får dette å si for bedriftens kommunikasjon med forbrukerne?
Følg med i artiklene som vi vil publisere i tiden fremover, og få svar på disse og andre viktige spørsmål.