21-06-2016

2014 var Jyske Bank en av de första danska bankerna att introducera digital signering via e-Boks. Sen dess har kunderna kunnat sköta sina underskrifter av t.ex. lånepapper hemifrån på sin egen dator, istället för att besöka ett bankkontor.

snabbare-bostadskoop-digital-underskrift.jpg

 

Idag är digitala underskrifter tillgängliga för både privat- och företagskunder inom Jyske Bank och ungefär 1500 gånger varje dag signeras ett dokument digitalt. På privatsidan har kunderna hittills kunnat välja mellan digital och traditionell signering, men utvecklingen mot digital användning går snabbt och Jyske Bank kommer gå över till att endast använda sig av digital signering. Det effektiviserar arbetsgången och kortar därmed ner expeditionstiden för kunderna.

”Tidsvinsten för våra kunder blir stora, mycket tack vare att vi har automatiserat förloppet efter själva signaturen. Om en kund t.ex. har signerat ett lån till ett bostadsköp, sätts processen igång automatiskt i samma stund som den digitala underskriften finns på plats. Dokumentet skickas direkt vidare för arkivering hos e-Boks och utbetalningen sker strax därefter. Det är en stor kontrast till en fysisk underskrift, då vi först måste skanna dokumentet, lagra det i vårt egna system och slutligen starta en manuell utbetalningsprocess,” säger Per Thuesen, områdeschef för produktutveckling i Jyske Bank.

Uteslutande nöjda kunder

Den markanta förkortningen i expeditionstid har kunderna i synnerhet märkt av det senaste året, eftersom det varit en enorm aktivitet på bostadsmarknaden.

”Vi har hanterat en mängd ärenden och vi hade aldrig klarat av en så stor volym på så kort tid om det inte varit för digital signering. Av precis samma anledning har även våra kunder på bostadmarknaden upplevt digitala underskrifter som väldigt positivt. Jag kan faktiskt inte påminna mig en enda kund som inte varit nöjd med lösningen,” säger Per Thuesen.

Förarbetet sker via Bankdata

Jyske Bank är en del av det danska så kallade Bankdata-samarbetet, och det är mycket tack vare denna process som implementeringen av signeringslösningen blivit så lyckad.
”Leveransen till oss har genomsyrats av en bra och vältestad produkt. Förarbetet från e-Boks och Bankdata har varit väl genomarbetat och de har skött implementeringen hos bankerna på ett väldigt bra sätt. För vår del har vägen fram varit smidig och vi är väldigt nöjda med resultatet,” säger Per Thuesen.


I dag hanteras i princip alla dokument i Jyske Bank med hjälp av digital signering och på sikt kommer alla underskrifter på papper att vara helt utfasade. För de kunder som fortfarande föredrar ett fysiskt möte kommer det erbjudas möjlighet att skriva under på surfplattor hos det lokala bankkontoret.