07-03-2019

Sedan januari 2019 måste privata företag efterleva kravet i GDPR – EU:s personuppgiftsförordning – om kryptering av e-postmeddelanden innehållande känsliga och konfidentiella uppgifter. Det har skapat trafik hos Timengo, som tillsammans med e-Boks nu kan erbjuda säker dialog genom en krypterad e-postlösning till både det privata och det offentliga.

 

 

All kommunikation som sker mellan det offentliga och det privata måste krypteras. Det har varit ett krav sedan 2008. Men från januari 2019 gäller även detta krav för privata företag som skickar post till privatpersoner och andra företag. Timengo DPG erbjuder en krypteringslösning via integrering med e-Boks som gör privata företag ”GDPR compliant”.

”Vår kärntjänst är vad vi kallar för en ”Digital Privacy Gateway” – DPG – en portallösning genom vilken användarna kan skicka säker post, eftersom portalen bland annat efterlever kraven om kryptering av e-postmeddelanden,” säger Andreas Mortensen, försäljningsdirektör i Timengo.

”DPG kan integreras direkt i kundernas egen Exchange eller Exchange Online-miljö. Efter implementeringen av e-Boks som en del av vår lösning, är det nu möjligt för våra kunder att skicka post direkt till personnummer eller organisationsnummer vilket säkerställer att posten skickas till rätt mottagare,” säger Andreas Mortensen.

 

Kryptering ökar säkerheten

Timengo DPGs lösning understöder kryptering av e-postmeddelanden vilket är med och gör lösningen säker när det skickas post mellan företag, det offentliga och privata. Genom att kryptera sina e-postmeddelanden kan avsändaren vara säker på att ingen annan än mottagaren kan läsa innehållet.

 

 

”e-Boks’ lösning understöder digital dialog – en tjänst som våra kunder ofta efterfrågar. e-Boks är dessutom ett starkt varumärke och en etablerad kommunikationskanal som våra kunder har tilltro till. Därför var det ett självklart val att integrera e-Boks i vår lösning.”
Andreas Mortensen, försäljningsdirektör i Timengo

Dokumentation i fokus

Flera av Timengos kunder är av juridiska skäl skyldiga att dokumentera att de har skickat något till en mottagare. Som ett exempel är pensionsbolag skyldiga enligt lag att skicka ut information till sina kunder om hur kundernas investeringar har utvecklat sig. När kommunikationen sker via e-Boks kan den dokumenteras – något som säkrar avsändarna rent juridiskt.

”Flera av våra kunder har ett juridiskt behov av att kunna dokumentera att deras utskick till mottagarna faktiskt har ägt rum. e-Boks uppfyller det behovet genom att avsändaren får ett kvitto på utskicket, det gör det lätt och bekvämt för våra kunder,” berättar han.

”Vi har även kunder som har kunnat effektivisera behandlingstiden för de interna arbetsflöden som involverar kunddialog, från cirka 14 dagar till 1 dag. Det gör lösningen till ett självklart val och skapar värde för kunden,” säger han.

Enligt Andreas Mortensen är e-Boks också mycket uppskattat av mottagarna:

”e-Boks samlar alla viktiga dokument på ett ställe så att man enkelt kan hålla reda på t.ex. räkningar och lönebesked. Därför är det inte bara en fördel för företagen att använda e-Boks som kanal, utan även för mottagarna.”

 

Så gör e-Boks din kommunikation säker

  • Data som skickas mellan avsändare och mottagare genom e-Boks krypteras så att ingen annan än mottagaren kan se de data som skickas. Detta säkerställer konfidentialiteten mellan avsändare och mottagare.
  • e-Boks använder ett godkänt säkerhetscertifikat som finns integrerat i de flesta webbläsartyper.
  • En säker anslutning upprättas till e-Boks genom användning av säkerhetsprotokollet TLS (Transport Layer Security) som finns inbyggt i alla moderna webbläsare.

 

Om du vill veta mer om hur e-Boks kan hjälpa ditt företag att bli ”GDPR compliant” genom kryptering av e-postmeddelanden ska du kontakta Phillip Kromann Hornung, Head of Channel på e-Boks.