19-06-2018

PensionDanmark, som är ett danskt pensionsbolag, använder robotteknik i kombination med e-Boks till att lösa fel i inbetalningar från privata och offentliga verksamheter. Lösningen reducerar pensionsbolagets kostnader och förbättrar kundupplevelsen.

PensionDanmark har nära på 725 000 medlemmar, som tillsammans varje månad tar emot nästan 1,1 miljarder danska kronor i tjänstepension från sina arbetsgivare. 98 procent av inbetalningarna är felfria och åker direkt in på medlemmarnas konton, men vid två procent av inbetalningarna uppstår det fel. Fel som tidigare kostade pensionsbolaget enorma personalmässiga resurser att hantera, men som i dag hanteras av robotar. Och det syns i redovisningen. ”Även om två procent låter lite, så är det riktigt mycket när man har den volymen vi har. Det motsvarar 15 000 fel i månaden. Tidigare avhjälptes felen genom telefonkontakt med företagen och manuell handläggning. I dag sköter robotarna både handläggningen och kommunikationen med företagen via e-Boks.” berättar Flemming Tovdal Schmidt, som är direktör på PensionDanmark med ansvar för kunder, kundservice och IT.

 

e-Boks förbättrar användarupplevelsen

Majoriteten av de företag som betalar in till PensionDanmark, är nöjda med att få det digitala felmeddelandet genom e-Boks istället för ett telefonsamtal. ”Robotens dialog med företagen är mer effektiv än vår tidigare lösning. Företaget får snabbare korrigerat ett fel som uppstått, eftersom påminnelsen hamnar i e-Boks. Det finns många företag som ofta är på språng eller på annat sätt har bråttom och för dem är det mer lämpligt med en e-Boks-påminnelse som de kan förhålla sig till när det passar, istället för ett telefonsamtal på en olämplig tidpunkt.” säger Flemming Tovdal Schmidt.

 

Service dygnet runt

Robotarna arbetar under dygnets alla 24 timmar med att hantera felaktiga inbetalningar. Ett fel kan vara att en inbetalning saknar information om organisationsnummer eller har en felaktigt angiven löneperiod. Så snart som roboten registrerar felen, skickar den ett besked via e-Boks till arbetsgivarna om att rätta till felen. ”De vinstresultat som robotarna genererar, tar sin form i en kombination av lägre kostnader och bättre kundservice. Med en påminnelse via e-Boks, rättar arbetsgivarna till fel långt mycket snabbare än innan, då vi manuellt ringde runt till företagen. Så nu närmar vi oss att 99 procent av inbetalningarna är felfria. Det är en klar fördel för oss och våra kunder.” berättar direktören.

 

En blandning av maskiner och människor

Även om kalkylarket visar att PensionDanmark sparar en och en halv till två miljoner danska kronor bara på att robotar hjälper till med felkorrigeringen av arbetsgivarinbetalningarna, och tendensen går mot att ersätta mänsklig arbetskraft med digital, så är inte målet att reducera antalet medarbetare. Flemming Tovdal Schmidt tror, att en bra kombination av medarbetare och maskiner är det som verkligen gäller i framtiden: ”Vårt mål är inte att göra oss av med rådgivarna. Vi vill göra kundservicen bättre – och det ger robotarna oss möjlighet till. Lösningen frigör tid åt våra rådgivare, så att de finns tillgängliga för kunderna, istället för att de sitter och arbetar med manuell handläggning som exempelvis korrigering av felaktiga inbetalningar.” avslutar han.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet, så är du välkommen att ta kontakt med Mattias Svanberg Johansson, Country Manager, på tel. +46 8 120 66 192 eller email forsaljning@e-boks.se