20-06-2016

I dag er digital underskrift rullet ut til både private og kommersielle kunder i Jyske Bank, og ca 1500 ganger om dagen signeres et dokument digitalt. Privatkundene har hittil fått valget mellom digitalt og papir, men det går med raske skritt mot en situasjon hvor Jyske Bank kun vil bruke elektroniske underskrifter.

raskere-boligkjoopet-digital-underskrift.jpg

 

Dette gir mer effektiv saksbehandling og dermed kortere ekspedisjonstid for kundene.
"Gevinsten av spart tid kommer spesielt fordi vi har automatisert hva som skjer etter den digitale signeringen. Hvis kunden eksempelvis skal ha utbetalt et lån til boligkjøp, starter prosessen automatisk når du har skrevet under digitalt. Dokumentet sendes deretter til e-Boks og utbetalingen av lånet begynner med en gang. Hvis man skriver under fysisk, må dokumentet scannes, lagres i systemet og deretter starter den manuelle prosessen ved utbetaling av lånet" sier Per Thuesen, som er områdedirektør for produktutvikling i Jyske Bank.

Kun tilfredse kunder

Kundene har merket den reduserte ekspedisjonstiden det siste året hvor det har vært enorm aktivitet i boligmarkedet.
"Vi har behandlet mange saker, og hadde ikke klart tilsvarende volum hvis det ikke var for digital signatur. Dette har ført til at kundene har fått en positiv opplevelse av produktet. Jeg vet ikke om en eneste misfornøyd kunde" sier Per Thuesen.

Klargjøring via Bankdata

Jyske Bank er en del av Bankdata-samarbeidet, og det felles forarbeidet som ble laget omkring signeringsløsningen betød at implementeringen ble rask og vellykket.
"Vi har fått et bra og gjennomtestet produkt. Det var gjort mye bra i forkant hos e-Boks og Bankdata, og det var lagt en god plan for å støtte implementeringen i bankene. Generelt sett har vi funnet en fin implementeringsvei og vi er veldig fornøyde med måten løsningen er satt i gang på" forklarer Per Thuesen.

I dag er har nesten alle Jyske Bank sine dokumenter mulighet for digital signering. På et tidspunkt vil underskrifter på papir bli helt utfaset. Til kundene som fortsatt foretrekker å fysisk møte opp i banken, vil det være mulig å underskrive på tablets i den enkelte filial.