01-05-2019

Pensam Forsikring sine kunder foretar mellom 1000 og 1500 signeringer i e-Boks hver måned i Danmark. Digital signering blir først og fremst brukt i forbindelse med salg av forsikringer til nye kunder som nå får tilbud og poliser fra selgerne direkte i sin e-Boks. Her kan kunden signere og dermed akseptere tilbudet.

 

PenSam Forsikring har også begynt å bruke e-Boks Signering til å innhente samtykke i personskadesaker, noe som har redusert behandlingstiden betydelig sammenlignet med tidligere da dokumentene måtte sendes som fysisk post.

 

Vi er godt fornøyd med e-Boks' signeringsløsning – den fungerer som den skal, og produktet har tilfredsstilt forventningene våre.
Birger Erich Ringstoft, forretningsdirektør i PenSam Forsikring.

Da GDPR var klar, var virksomheten i ferd med å kommunisere via sikre kanaler:

"Før skjedde aksepten via e-post og noen ganger med post. Ved å bruke digital signering i e-Boks har vi fått en sikker kommunikasjon og en bedre struktur i arbeidet vårt. Når kunden signerer, kommer det automatisk tilbake i forsikringssystemet. Tidligere måtte selgerne selv inn og bekrefte manuelt i systemet", forklarer Birger Erich Ringstoft, og han fortsetter:

"Nå risikerer vi ikke menneskelige feil i samme grad, og når kundenes godkjenning av tilbudene automatisk havner i systemet, gir det oss bedre arbeidsflyt".

For PenSam Forsikring handler det spesielt om å beskytte et eventuelt fagforeningsmedlemsskap, noe som er en ekstra sensitiv opplysning som gjør at tilbudet ikke kan sendes via e-post.