30-01-2019

Dialog mellom virksomheter, kunder og samarbeidspartnere skjer i stigende grad digitalt. e-Boks er din garanti for sikker digital kommunikasjon, og gir mulighet for toveiskommunikasjon mellom avsender og mottaker.

 

Overgangen til digital kommunikasjon og innføringen av skjerpede krav i EUs personvernforordning, GDPR, stiller nye krav til sikkerheten, og mange virksomheter opplever dette som en utfordring. Med sikker digital dialog i e-Boks har virksomheten din sikret seg at kommunikasjonen er i tråd med GDPR, ettersom dialogen mellom avsender og mottaker foregår i én og samme kanal, med kontroll over de følsomme personopplysningene. Samtidig gir løsningen virksomheter, kunder og samarbeidspartnere muligheten til å kommunisere direkte i e-Boks.

Kim Konstantin Sølbeck, Nordic Head of e-Boks Solution, forteller her om fordelen med å bruke e-Boks Sikker digital dialog for både avsender og mottaker.

Ifølge en ny undersøkelse blant danske e-Boks-brukere, som e-Boks selv står bak, foretrekker 88 prosent av brukerne å kunne svare direkte i e-Boks ved henvendelser fra kommunen eller forsikringsselskapet. Dette er nå mulig med e-Boks Sikker digital dialog.

De fleste virksomheter har tidligere benyttet e-Boks-løsningen utelukkende for å sende dokumenter til mottakeren i e-Boks, altså som enveiskommunikasjon. Men det er også mulig å sikre en dialog mellom avsender og mottaker i én og samme e-Boks-løsning, noe som betyr at din virksomhet kan ta skrittet fra enveis- til toveiskommunikasjon direkte i e-Boks.

Trygg kommunikasjon

En av fordelene med en e-Boks Sikker digital dialog-løsning er trygghet for både avsender og mottaker når kommunikasjonen foregår i et garantert sikkert miljø som e-Boks. Som avsender trenger du ikke lenger å bekymre deg for bøter hvis du ikke overholder GDPR, og mottakerne kan på den andre siden være trygge på at de følsomme personopplysningene er i gode hender. Dette er dermed med på å opprettholde tilliten mellom brukere og virksomheter.

I tillegg kan brukerne med Sikker digital dialog sende svar og legge ved dokumentasjon, slik at disse personopplysningene forblir i samme tråd, og dermed er sikret i henhold til GDPR. På samme måte støtter også løsningen muligheten for at en innbygger som f.eks. ønsker å ta kontakt med en spesiell avdeling i kommunen, selv kan starte dialogen på eget initiativ.

Bruk skjemaer til svar

En annen vesentlig fordel med Sikker digital dialog er muligheten til å kunne benytte skjema til svar rett i e-Boks. 95 prosent av brukerne i vår undersøkelse svarer at de ser positivt på å kunne fylle ut og returnere et skjema, f.eks. en samtykkeerklæring, rett i e-Boks, framfor å måtte skrive det ut, fylle inn opplysningene og deretter skanne og sende det i retur.

Integrerbart system

Løsningen gir samtidig mulighet til å opprette én eller flere e-Boks-postkasser i virksomheten, noe som gjør at kommunikasjonen er lettere å styre. F.eks. kan man ha én postkasse til kundeservice og én til søknader. Det sikrer blant annet at kommunikasjonen treffer de rette kontaktpunktene i virksomheten, og at svar- og saksbehandling blir håndtert mer effektivt.

 

Fordeler med e-Boks Sikker digital

  • Mulighet for sikker digital dialog mellom virksomheter og kunder
  • Mulighet for å kunne svare virksomheter eller myndigheter direkte i e-Boks
  • Trygghet ved bruk av e-Boks til oversendelse av personlig informasjon (GDPR-samsvar)
  • Bedre oversikt, fordi alle viktige dokumenter er samlet på ett sted 

 

Om undersøkelsen

e-Boks har spurt danske brukere om hvordan de foretrekker å kommunisere med myndigheter og virksomheter.

  • 88 prosent sier at de i noen, høy eller svært høy grad ser positivt på å kunne svare direkte i e-Boks på henvendelser fra f.eks. kommunen eller forsikringsselskapet.
  • 93 prosent sier at de i noen, høy eller svært høy grad ser positivt på å kunne motta påminnelse på tekstmelding eller e-post når de mottar meldinger i e-Boks.
  • 95 prosent sier at de i noen, høy eller svært høy grad ser positivt på å kunne fylle ut og returnere et skjema, f.eks. en samtykkeerklæring, rett i e-Boks, framfor å måtte skrive det ut, fylle inn opplysningene og deretter skanne og sende det i retur

I hvor stor grad vil det være attraktivt for deg å kunne svare direkte i e-Boks på post fra for eksempel din kommune eller ditt forsikringsselskap – enten via e-Boks’ app eller på PC?

Når du mottar en beskjed i e-Boks som du blir bedt om å svare på, i hvor stor grad vil det da være attraktivt for deg å bli minnet på det via tekstmelding eller e-post?

I hvor stor grad vil det være attraktivt for deg å utfylle og returnere f.eks. et skjema direkte i e-Boks, heller enn å skulle skrive det ut, fylle inn og sende i retur.

 

dia1.jpg
dia2.jpg
dia3.jpg

Er du interessert i å høre mer om hva det er som skal til for å kunne komme i gang med Sikker digital dialog og kommunikasjon via e-Boks, kan du ta kontakt med e-Boks her.