11-11-2015

Med en ny digital signeringsløsning via e-Boks kan erhvervskunder i Jyske Bank nu skrive dokumenter under når som helst og hvor som helst.

Jyske Banks erhvervskunder kan fremover spare flere turen hen i banken, når der skal underskrives papirer. Banken har netop lanceret en ny løsning, der gør det muligt at sætte underskriften digitalt via e-Boks i stedet for med pen og papir.

Der gik faktisk kun få timer fra Jyske Bank havde introduceret sine erhvervsrådgivere for den nye løsning, inden den første digitale underskrift var sat. En af bankens kunder, som er tegningsberettiget direktør i en virksomhed, var på forretningsrejse i Grønland. Han skulle underskrive lånedokumenter med kort varsel, og en opmærksom rådgiver gjorde ham opmærksom på den nye mulighed for digital signering med NemID via e-Boks.

"Under normale omstændigheder ville det have taget flere uger at få sendt papirerne til Grønland, få dem underskrevet, og få dem retur til banken. Men signeringen i e-Boks betød, at der kunne skrives under samme dag. Eksemplet understreger, at vi nu har en signeringsløsning, der kan fungere når som helst og hvor som helst – og at behovet i høj grad er der," fortæller Rune Møller, Forretningsdirektør, Indland Erhverv, i Jyske Bank.

Et komplekst produkt

Claus Rantzau er Product Manager hos e-Boks og har været med til at udvikle signeringsløsningen til bankernes erhvervskunder. Han forklarer, at kompleksiteten er stor i erhvervssigneringer, fordi man ofte har flerbruger-scenarier med flere tegningsberettigede. Der kan derfor være flere juridiske enheder, der skal underskrive samme dokument – f.eks. to privatpersoner og en virksomhed. Det betyder, at de tekniske krav til løsningen er store, men den skal stadig være helt enkel at bruge for kunderne.

"Der findes flere teknologier til signering, men det særlige med e-Boks løsning er, at den er bygget sammen med sikker post og arkivering. Brug af e-Boks altid knyttet til enten et personligt CPR-nr. eller til et CVR-nr. med tilhørende medarbejdercertifikater, og det sikrer, at dokumenter sendes fortroligt og til rette modtager," fortæller Claus Rantzau og fortsætter:

"Når der skal underskrives en låneaftale, får virksomheden leveret dokumentet i sin digitale postkasse, som kan sættes op til automatisk at sortere dokumentet til en mappe, hvor kun de tegningsberettigede har adgang. Det digitale dokument ligger kun i ét eksemplar, men alle kan principielt skrive under på samme tid. Når alle parter har underskrevet, får banken automatisk besked retur og kan udføre aftalen."

Mange muligheder for anvendelse

Signeringsløsningen er baseret på teknologi fra Nets. Det gør også, at løsningen over tid kan skaleres til andre nordiske lande. Og muligheden for at underskrive bankpapirer er kun et af mange potentielle anvendelsesområder:

"Hvor det offentlige var en stærk driver i forhold til introduktionen af sikker digital post, er det i høj grad virksomhederne, som har efterspurgt en løsning til digital signering. Selvom erhvervssigneringsområdet er komplekst, er mulighederne i forhold til brug store, og vi forventer, at en række nye tjenester og brancher kommer til i den kommende tid. Lige nu er der eksempelvis stor interesse for at digitalisere underskrift af kreditforeningslån – noget, der stiller en række tekniske udfordringer i forhold til bevisværdi de næste 20-30 år," understreger Claus Rantzau.

I Jyske Bank har man store forventninger til signeringsløsningen til erhverv, efter at den tilsvarende mulighed til private har resulteret i mere end 1 mio. digitale underskrifter i løbet af det første år.

"Hver gang vi forkorter og forenkler en proces, giver det en besparelse både hos kunden og hos os. Kunden får også en bedre oplevelse, fordi der hele tiden er fremdrift i processen, og det er hurtigt at nå i mål," siger Rune Møller.

***

Fakta om e-boks signeringsløsning til banker:

  • Der findes flere teknologier til signering på markedet, som grundlæggende udfører den samme funktion – men det særlige med e-Boks løsning er, at den er integreret med sikker fremsendelse og arkivering.
  • Signeringen er lavet til at understøtte flerbrugerscenarier. En økonomimedarbejder kan f.eks. lave aftalegrundlaget med banken, hvorefter bankrådgiveren sender dokumenterne til virksomhedens e-Boks. I e-Boks bliver dokumentet synligt for de tegningsberettigede – og det bliver tydeligt markeret i indbakken med deadline, så dokumentet viser, at det kræver opmærksomhed. Når alle parter har underskrevet, går dokumentet automatisk retur til banken.
  • Selve signeringen baserer sig rent teknisk på en tjeneste fra Nets. Når en bruger trykker signér i e-Boks, foretager systemet verifikationen af de underliggende certifikater for at sikre, at underskriveren har tilladelse til at signere. Derefter omdirigeres der til Nets, som gennemfører selve signeringen. Men kunden oplever dog, at det hele sker i e-Boks på et splitsekund.
  • Den digitale løsning i Jyske Bank vil kunne bruges til alle typer af dokumenter, der kræver underskrifter, men banken vil i hvert tilfælde vurdere behovet for et fysisk møde med kunden, hvis der er behov for personlig rådgivning.
  • Løsningen er udviklet af Bankdata i samarbejde med e-Boks og vil blive tilbudt af Bankdatas 11 medlemspengeinstitutter:

Alm. Brand Bank

Djurslands Bank

Jyske Bank

Kreditbanken

Nordfyns Bank

Nordjyske Bank

Ringkøbing Landbobank

Skjern Bank

Sparekassen Sjælland

Sydbank

Østjydsk Bank