02-01-2017

Den teknologiska utvecklingen och ett förändrat kundbeteende har lett till att de traditionella bankkontoren har blivit utdaterade. Många banker är osäkra på vilken funktion kontoren egentligen ska fylla och gör allt de kan för att modernisera dem. Med dagens digitaliseringstempo kan det bli ödesdigert att inte följa med i utvecklingen och de aktörer som inte hänger med kommer troligen att straffas. Banken som den har sett ut historiskt är passé, men hur ser framtiden ut? Och vad kan bankerna göra för att skapa framtidens bank?

fremtidens-bank-se-_mini.jpg

 

Nordiskt försprång
En följd av den snabba digitaliseringen är att användarnas krav på bankerna och deras tjänster har förändrats drastiskt. Idag förväntar sig kunderna att banken förstår deras behov och anpassar tjänsterna därefter. De nordiska bankerna är världsledande när det kommer till just digitalisering. I Sverige finns sedan länge Skandia, som inte har några bankkontor och nyligen har det även startats en helt digital bank i Danmark, Lunar Way. Detta är två exempel på aktörer som inte tror på de fysiska kontoren och istället fokuserar på sina digitala tjänster. Servicen är personlig och utgår ifrån kundernas behov. Både Skandiabanken och Lunar Way arbetar för att anpassa sig till digitaliseringens nya spelregler och vänder det till sin fördel för att möta kunderna på deras premisser. Men det är bara början.

Digitaliseringen kommer fortsätta att rusa framåt och det gäller att hänga med i svängarna. Nya digitala verktyg ger oändliga möjligheter för bankerna när det kommer till att utveckla innovativa banktjänster. På Mastercards kontor i Dublin jobbar man med en ny chatt-bot för att öka bankernas kundservice. Med det nya chatt-verktyget ska bankkunderna snabbt och enkelt kunna utföra vanliga bankärende som till exempel att se hur mycket pengar de lägger på mat under en viss period, eller få en påminnelse när de privata utläggen har blivit för stora.

Marknaden expanderar
Bankerna konkurrerar inte bara med företag inom sin egen bransch. De senaste åren finns flera exempel på aktörer utanför den traditionella bankbranschen som på olika sätt ger sig in på marknaden. Dagligvarukedjan ICA erbjuder i Sverige både bank- och försäkringstjänster och i Pakistan har Telenor genom ett lokalt samarbete öppnat den första kontorslösa banken i landet, Easy Pasia. De traditionella bankerna är under enormt stor press att hela tiden förnya sina erbjudanden och anpassa sig till kundernas behov. Dessutom utmanas bankerna av nya betalningslösningar, som till exempel Facebook som nyligen fick licens för e-pengar, vilket ger dem rätten till bland annat kreditöverföring, betalningstransaktioner och penningöverföring. Det kommande EU-direktivet PSD2 är också högaktuellt då det kommer leda till att bankerna inte längre har monopol på sina kunders kontoinformation.

Så vad krävs av framtidens bank?
Fördelen med den teknologiska utvecklingen är att den skapar stora möjligheter för de aktörer som väljer att anamma den nya tekniken Det är de aktörerna som lyckas skräddarsy digitala och personliga tjänster som kommer gå vinnande ur striden. Det gäller att kommunicera med kunderna på kundernas egna villkor i de kanalerna kunderna själv föredrar. För att lyckas behöver bankerna samarbeta med teknikleverantörerna och se förbi den egna branschens gränser. Konkurrensen kommer bli ännu hårdare och den som inte lyckas fortsätta vara relevant kommer inte att överleva.
Vinnarna blir de aktörer som utvecklar de mest användarvänliga lösningarna utan att äventyra användarnas säkerhet. De bankerna som skapar individualiserade lösningar kommer att vinna kampen om morgondagens kunder.