16-04-2015

Egedal Kommune har valgt at benytte e-Boks som den foretrukne kanal til ledelsesevalueringer, arbejdspladsvurderinger (APV) og trivselsmålinger. e-Boks når nemlig ud til alle medarbejdere – uanset om de sidder ved pc’en til daglig eller ej.

Når de ca. 2.500 medarbejdere i Egedal Kommune i disse dage skal gennemføre den årlige ledelses- evaluering, kommer det til at foregå via e-Boks. Kommunen bruger i forvejen e-Boks til udsendelse af lønsedler, men som en ny ting i år har man valgt også at inddrage e-Boks til de interne evalueringer, der skal laves af Egedals ca. 160 ledere.

 

Når ud til alle i ét hug

Evalueringen er en såkaldt 270 graders måling, hvor lederen bedømmes af sine medarbejdere og nærmeste leder – og derudover vurderer sin egen præstation.

 

Når Egedal Kommune har valgt at bruge e-Boks til bedømmelserne, skyldes det, at man vil være sikker på at kunne nå en bred målgruppe med alle kommunens medarbejdere i ét hug. Det er nemlig langt fra alle medarbejdere, der har adgang til email på arbejdet. Og det vil være vanskeligt at skulle administrere udsendelse til mange private email-adresser, hvor man ikke kan være 100% sikker på, at der ikke er sket ændringer eller fejl i adresserne. Med e-Boks ved kommunen derimod, at posten når frem til medarbejderne, som er vant til at tjekke deres e-Boks fra hjemme-pc’en eller mobilen, fordi de også modtager lønsedlen den vej.

 

”En del af vores interne kommunikation kører via almindelig email, og det fungerer fint til ledere og administrative medarbejdere. Men mange af kommunens medarbejdere er til daglig ude i marken i servicefunktioner, og dem skal vi nå af andre kanaler. Kommunikation via e-Boks er en praktisk løsning, hvor vi ved, at vi kan ramme alle medarbejdere på samme tid,” forklarer Centerchef Christina Boserup fra Egedal Kommune.

Forventer høj svarprocent

Ideen om at benytte e-Boks som kanal kom oprindelig fra kommunens arbejdsmiljøorganisation, som også fremover ønsker at gennemføre de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) samt trivselsmålinger via e-Boks. Og der er stor tiltro til, at e-Boks er en effektiv kanal til de interne målinger:

”Selvom det er første år, vi sender ud via e-Boks, forventer vi en høj svarprocent. Vores erfaring med at anvende email til evalueringer på større målgrupper er ikke gode, idet de interne maillister ikke er opbygget med dette formål for øje. Men ved at anvende e-Boks er vi sikre på, at vi rammer nøjagtig de medarbejdere, der er målgruppen,” siger Christina Boserup.

Når årets målinger er gennemført, vil der blive lavet en evaluering af forløbet.