23-05-2016

I boligbransjen er ledende leverandører av administrasjonssystemer godt i gang med å implementere løsninger som på få år kan flytte millioner av dokumenter til e-Boks.

digitalisering-boligmarkedet.jpg

 

Om du i dag skriver under på en leiekontrakt på en leilighet i en boligstiftelse, skjer det som oftest i form av en vanlig papiravtale. Men i løpet av bare tre til fire år kan flere hundre tusen årlige underskrifter i bolignæringen gjøres digitalt, og millioner av dokumenter uten underskrifter kan distribueres via e-Boks.

"Boligbransjen er en av de sektorene som har et stort dokumentvolum, og har derfor et betydelig effektiviseringspotensial. Dette gjelder både i forhold til leiekontrakter og regninger på varme, vann og strøm - men på sikt også dokumenter som leiekrav, husleievarsler, tilbud på nye leiemuligheter og flyttekostnader", forteller Martin Bonnesen, som er bransjeansvarlig hos e-Boks.

Første digitale leiekontrakt på vei i e-Boks

I Danmark dekker de tre største aktørene til sammen ca. 90-95 prosent av markedet for boligadministrasjonsløsninger i landet. Alle tre leverandører har gjennom e-Boks' partnere valgt å implementere e-Boks' løsninger i egne systemer. Flere av de større boligselskapene og utleieselskapene satser allerede på digitale kanaler. De første kontraktene er underskrevet og en rekke selskaper sluttet seg til løsningen i desember 2015.

"Det konkrete effektiviseringspotensialet avhenger av boligselskapets omkostninger til nåværende kommunikasjon, og besparelsen vil følgelig være størst for de største selskapene. Utover en portobesparelse på opp mot 80 prosent vil selskapene kunne spare tid og penger på raskere intern postgang, hurtig og effektiv arkivering av saker og generelle administrative besparelser når underskrifter foretas i e-Boks – noe som før ofte tok flere dager", sier Martin Bonnesen.

En bedre kundeopplevelse

Effektiviseringspotensialet er likevel langt fra den eneste grunnen til å flytte kommunikasjonen med leietakerne over i det digitale universet. Det handler også om bedre og mer effektiv kundeservice. Boligselskapene kan sende en henvendelse til kunden så fort den er skrevet, kunden mottar henvendelsen umiddelbart etterpå og allerede her har man spart en dag i saksgang. Kunden har alltid adgang til sine egne avtaler og annen boliginformasjon via e-Boks. Alt i alt gir det en enklere og hurtigere saksbehandling, og den forbedrede sluttkundeopplevelsen gir ekstra verdi og differensiering for boligselskapet.

"Vi kan se at digital toveiskommunikasjon blir en nøkkelfaktor i boligbransjen fremover. Utover de digitale underskriftene er det også stor interesse for oppsamling av svar – eksempelvis ved dialog omkring leiekontrakter, påmelding til generalforsamlinger og liknende. Teknologien er der allerede, så det er kun et spørsmål om å få øynene opp for alle mulighetene som finnes", avslutter Martin Bonnesen.