23-05-2016

Flera banker har börjat använda e-Boks lösning för digital signatur för företagsmarknaden – nu slipper kunderna gå till banken för att signera dokument.

digital-signatur-fooretag.jpg

 

Det kan vara komplext att signera företagsdokument från banker och andra företag, då det är vanligt att man har flera firmatecknare inblandade. Om till exempel två privatpersoner och ett företag ska signera ett och samma dokument, ställer det höga krav på en teknisk lösning som samtidigt fungerar smidigt för kunderna.

"Det finns flera olika tekniska lösningar för digital signatur på marknaden idag, men det som skiljer e-Boks lösning från konkurrenternas, är att vår lösning är sammankopplad med säker digital post och arkivering. Användandet av e-Boks är också alltid kopplat till ett personnummer eller organisationsnummer, vilket säkerställer att viktiga dokument hamnar hos rätt mottagare", säger Claus Rantzau, produktchef på e-Boks.

Många användningsområden

Den tekniska lösningen bygger på teknik från Nets och är tillgänglig för företag i hela Norden. Det är företagen själva som har efterfrågat en smidig lösning och signering av bankdokument är bara ett av många olika användningsområden. Flera banker har redan börjat använda sig av e-Boks signeringslösning och den kommer tillgängliggöras för fler branscher inom kort.

Var som helst – när som helst

Jyske Bank i Danmark var en av de första bankerna i Skandinavien som började använda lösningen och bara några timmar efter lanseringen för företagskunder fanns den första digitala signaturen på plats. En av bankens kunder behövde signera lånedokument med väldigt kort varsel och var på företagsresa på Grönland när en rådgivare på banken uppmärksammade honom på möjligheterna med e-Boks lösning.

"Normalt sett tar ju detta flera veckor. Först skickas dokumenten till Grönland, sen ska vi få underskrifterna på plats för att slutligen skicka tillbaka dem till banken. Med hjälp av e-Boks signeringslösning kunde vi få dokumenten underskrivna samma dag och exemplet visar att signeringen verkligen fungerar var som helst, när som helst", säger Rune Möller, affärschef på Jyske Banks företagsverksamhet.

Höga förväntningar

Jyske Bank har erbjudit digital signering till samtliga sina privatkunder i ett års tid, vilket resulterat i över en miljon genomförda underskrifter. Banken har därför höga förväntningar på företagslösningen.

"Varje gång vi lyckas förenkla en sån här process sparar det tid och pengar, både för kunden och för oss. Dessutom får kunderna en bättre upplevelse, då processen går smidigare och man snabbt kommer i mål", avslutar Rune Möller.

Nordea och Danske Bank är några av de företag som redan har börjat använda digital signering för sina företagskunder.