04-06-2019

Det är 18 år sedan Danmark i samarbete med e-Boks inledde digitaliseringen av privat och offentlig kommunikation, men i många andra länder är det först nu man implementerar motsvarande lösningar. Irland förlitar sig på dansk erfarenhet och har valt att e-Boks A/S ska stå för offentlig digital post i Irland.

 

Irland håller just nu på att implementera en ambitiös strategi för offentlig digitalisering och införandet av digital post är en viktig grundsten i deras strategi. Efter ett offentligt anbudsförfarande har Irish Department of Public Expenditure and Reform i samarbete med Office of the Government Chief Information Officer (OGCIO) nu offentliggjort att danska e-Boks A/S blir den leverantör som framöver ska stå för digital post mellan offentliga myndigheter och medborgare.

Totalt hade fem leverantörer avlagt anbud och i det här fallet ansågs e-Boks anbud vara det starkaste:

"Från OGCIOs håll är vi glada över att kunna offentliggöra att e-Boks blir leverantör av den kommande lösningen för digital post i Irland. e-Boks lösning är en perfekt matchning av den irländska regeringens önskemål – den är både tekniskt stark och bygger på värdefull erfarenhet från samarbeten med andra länder om motsvarande uppdrag. Irlands regering ser det som ett spännande projekt som ger oss en möjlighet att leverera en mer integrerad digital tjänst till våra medborgare. Vi ser fram emot den digitala resa vi ska ut på – och gläder oss över att samarbeta med e-Boks under de kommande åren," säger Owen Harrison från OGCIO.

 

En lång rad tjänster

Avtalet om leverans av offentlig digital post trädde i kraft i maj 2019. De irländska myndigheterna är övertygade om att den digitala postlösningens framgångar står och faller med antalet tjänster som levereras via lösningen. Ambitionen är därför att skicka så mycket kommunikation som möjligt via digital post framöver, så att medborgarna i första hand upplever fördelarna med en mer effektiv och säker kommunikation med regeringen. OCGIO har inlett ett samarbete med regeringens olika avdelningar om att få innehåll levererat digitalt och det kommer löpande att byggas på med nya dokumenttyper och tjänster, så att e-Boks till slut kan fungera precis som det gör i Danmark.

Irland har ca 4,9 miljoner medborgare och från starten kommer man kunna få de ca 300 000 personer som har ett irländskt eID – Irlands motsvarighet till svenska BankID, att börja använda e-Boks.

Utsikten till samarbete gläder e-Boks VD Ulrik Falkner Thagesen som ser fram emot en ökad mängd digitala dokument:

"Från e-Boks sida ser vi väldigt mycket fram emot att hjälpa de irländska myndigheterna med att lösa deras viktiga digitaliseringsutmaning. Potentialen i Irland är reellt lika stor som när e-Boks antog digitaliseringsutmaningen i Danmark för 18 år sedan även om det ännu inte finns planer på att göra digital post obligatorisk," berättar Ulrik Falkner Thagesen.

 

I framkant med nya standarder

Den irländska lösningen är baserad på många års dansk erfarenhet – irländarna får ta del av en ny infrastruktur som är en vidareutvecklad utgåva av den e-Boks som är i drift i Danmark. Irländarnas lösning blir nämligen baserad på öppna, europagemensamma standarder såsom eDelivery och eIDAS som gör det enkelt för medborgare, företag och myndigheter att utbyta data över landsgränser.

De irländska myndigheternas respekt för fri datarörlighet har också medverkat till att de vågar tänka annorlunda och att infrastrukturen därför byggs som en så kallad ”hybrid cloud”-lösning som delvis baseras på en infrastruktur i molnet, men som delvis fortfarande lagrar data på plats i Irland.

"Just nu sker det stora förändringar vad gäller standardisering och flera länder går från stängda nationella system till öppna, internationella standardlösningar. I Europa rör sig alla marknader mot eDelivery och eIDAS och regioner utanför EU börjar också nyttja dem. Därför är det också en del av vår internationaliseringsstrategi att bygga framtidens e-Boks-lösning efter dessa standarder som vi ser att fler och fler i och utanför Europa etablerar och som kommer att påverka nationellt utvecklade lösningar, " poängterar Ulrik Falkner Thagesen.

Även länder som Australien, Tyskland, Frankrike, Cypern och Förenade Arabemiraten har inom det senaste året haft kontakt med e-Boks för att höra mer om våra danska erfarenheter med privat och offentlig digital post. Utöver Danmark, Irland och Sverige har e-Boks också redan uppdraget att leverera offentlig och privat digital post i Norge.