23-05-2019

2018 ble et år med store investeringer i teknologi for e-Boks, som er i full gang med å skifte ut motoren bak den digitale postløsningen. Det ble en fin vekst på topplinjen, og et fornuftig resultat før skatt på 17,4 millioner danske kroner, samtidig med at e-Boks igjen er kåret til et av Danmarks sterkeste varemerker. Bedriftens fokus på internasjonalisering styrkes.

2018 ble et solid år for e-Boks A/S med en omsetningsvekst på knapt 12 prosent og en realisert overskuddsgrad på litt over 8 prosent. Dette vises av årsregnskapet for 2018 som nylig ble offentliggjort. Konsernets omsetning for hele året endte på 214,6 millioner danske kroner, noe som er 22,3 millioner mer enn i 2017.

 "Vi kan se tilbake på et 2018 der vi, til tross for massive investeringer i nyutvikling, har levert både på topp- og bunnlinjen. Vi oppnådde en flott omsetningsvekst, og resultatet før skatt på 17,4 millioner danske kroner er fornuftig med tanke på årets aktiviteter, selv om vi kommer noe lavere enn i 2017", forteller CEO Ulrik Falkner Thagesen.

 

Giret til en vekstreise

De aktuelle investeringene gjelder i første omgang utskiftning av mainframe-systemet, som har båret e-Boks siden etableringen i 2001, med en mer smidig og tidsriktig infrastruktur. Selv om det enda ikke er synlig fra utsiden, så er det hektisk aktivitet i serverrommet, der hele den tekniske plattformen er i forandring. Etter et 2018 med mange forandringer, så ser e-Boks nå fram til at vi i 2019 kan begynne å få uttelling for moderniseringen.

 "Vi har brukt en stor del av 2018 til å gjøre e-Boks klar for framtiden, og ved å ta de store investeringene nå, er vi rustet til internasjonal skalering. Når vi kommer oss over på en ny teknisk plattform, får vi i tillegg en stor hastighetsfordel. Vi kan jobbe med flere mikro-tjenester og raskere lansering, og vi får større bredde i forhold til hvem vi kan samarbeide med", forklarer Ulrik Falkner Thagesen.

 

Fokus på internasjonalisering

Danmark er fortsatt hjemmebanen til e-Boks, men blikket rettes mer og mer mot utlandet. Det internasjonale fokuset går som en rød tråd gjennom de fleste av prosjektene som e-Boks er i gang med akkurat nå.

"Vi er stolte over at vår lange erfaring med levering av offentlig digital post til dansker har gjort at flere land ser mot Danmark. Det er fokus på internasjonaliseringen i alt vi gjør, og vi bygger den framtidige forretningsdriften vår med tanke på at den skal være skalerbar, slik at det er enkelt for oss å gå inn i nye markeder", forteller Ulrik Falkner Thagesen. Han gleder seg samtidig over at de danske brukerne på hjemmemarkedet enda en gang har kåret e-Boks til ett av Danmarks mest troverdige varemerker.

"Vi står nok en gang som Danmarks sterkeste varemerke i Deloitte og Calibers siste imagemåling (Top 100 Most Trusted and Liked Companies) - Foran store bedrifter som LEGO, Grundfos og ECCO. Dette vitner om at den danske befolkningen har tiltro til oss, og at våre produkter er relevante i deres hverdag."

e-Boks hadde ved utgangen av 2018 i alt 71 medarbeidere.

 

Hoved- og nøkkeltall for konsernet:

 

Konsern

TDKK

 

2018

2017

2016

2015

Netto omsetning

 

214 570

192 292

174 375

170 109

Ordinært driftsresultat

 

17 408

25 334

9 047

6 603

Resultat etter finansielle poster

 

190

-316

-203

-697

Årsresultat

 

13 873

19 968

473

29

Egenkapital

 

37 890

36 227

17 251

16 591

Overskuddsgrad

 

8,1%

13,2%

5,2%

3,9%

Antall medarbeidere

 

71

70

64

50

 

Les mer her