04-05-2016

Nylig la den norske regjering frem Stortingsmeldingen «Digital Agenda». Statsråden har mottatt mange positive tilbakemeldinger, men han har dårlig tid.

digitalisering-agendaen.jpg

 

Digital Agenda er en ambisiøs melding som skal sette fart på digitaliseringen av offentlig sektor for å øke produktiviteten gjennom å arbeide smartere. I følge statsråden ligger Norge langt fremme på området, men likevel bak land vi liker å sammenligne oss med, som for eksempel Danmark.

I løpet av 2016 skal alle offentlige virksomheter kommunisere digitalt med innbyggerne, men det tar lengre tid enn ønsket å få de offentlige virksomhetene til å koble seg på.
"Fra Danmark vet vi at det er avgjørende å digitalisere på tvers av forvaltningsnivåer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet må stake ut en tydelig retning slik at stat, fylker og kommuner drar i samme retning", sier Thomas Fjeldberg, konstituert administrerende direktør i e-Boks, og legger til: Innlemmingen av skattepapirer i sikker, digital postkasse er et viktig skritt i riktig retning.

Tett samarbeid offentlig og privat sektor

I tillegg til at ulike aktører innen offentlig sektor må ha et nært samarbeid, må også offentlig og privat sektor ha tett dialog. Det er vel og bra at statsråden sier at tjenestene skal organiseres rundt innbyggerne fordi dette fordrer et kundeorientert perspektiv. Samtidig blir det avgjørende å legge til rette for digitale løsninger som oppleves som nyttige og relevante.
"Vi ser dessverre at mange brukere stiller spørsmålstegn ved nytten av sikker, digital postkasse fordi de foreløpig mottar svært lite post der. Vi oppfordrer derfor statsråden til å ta i bruk sikker, digital postkasse i offentlig sektor for å sette fart på utrullingen", sier Fjeldberg.

Digitalisering handler ikke om IT

Mange har allerede gjentatt til det kjedsommelige at digitalisering ikke handler om IT, men om ledelse, endring av arbeidsprosesser og styring. Det er først når vi tar i bruk teknologi for å arbeide annerledes at vi kan hente ut gevinstene. Digitalisering av brev er kun første steg i denne prosessen, og alene kan dette gi besparelser påover 250 millioner kroner årlig bare i Kommune-Norge, men det største potensialet ligger i å arbeide smartere. I Danmark brukes eksempelvis sikker, digital postkasse i dialogen mellom offentlig sektor og innbyggerne og er tett integrert med saksbehandlingssystemene som brukes både i kommune, fylke og stat.

Få opp farta!

Nullvekst i norsk økonomi, shoppestopp og økt arbeidsledighet gjør at omstillingsarbeidet i Norge må fortsette med full kraft. Digitalisering er et viktig verktøy for å øke produktiviteten, men det haster. Jan Tore Sanner og hans digitale våpendragere må holde høyt tempo også i det videre arbeidet, og de må fortsette å lytte til innspillene fra bransje og innbyggere frem mot behandlingen av Digital Agenda i Stortinget i løpet av våren. Bare slik at digitaliseringen bidra til økt konkurransekraft.