14-03-2017

Enligt marknadsanalytikern Brian Solis, Digital Analyst, Altimeter Group, upplever nästan nio av tio företag att de befinner sig mitt i ett stort digitalt skifte. En tid där brev med känsliga personuppgifter skickas per post är snart ett minne blott och digital kommunikation tar över. Men vad krävs för att lyckas med digitala förändringsprocesser?

digital-dialog-framtiden.jpg

 

Vissa företag inom både den privata och den offentliga sektorn skickar fortfarande känslig, personlig information med fysisk post. Bland annat har hälsosektorn blivit hårt kritiserade för att inte ha utvecklats i takt med tekniken och för att informationshantering och användardialog sker på ett omodernt och osäkert sätt. Nu gör tekniken det möjligt att jobba på andra sätt, och fler och fler företag digitaliserar nu sina arbetsprocesser.
Framgångsrik digitalisering ger nöjdare kunder, bättre användarupplevelse, ökad kundlojalitet och stärkt konkurrenskraft.

Sju råd för framgångsrika digitala förändringsprojekt

Många företag står inför behovet av att digitalisera i syfte att möta kundernas förväntningar. Samtidigt ställer sig många företag frågande till hur man som företag ska uppnå målet att bli digitala. Här har vi listat sju goda råd för framgångsrika digitaliseringsprocesser:

 1. Koppla förändringsprocessen till de övergripande målen
  Se till att målet för förändringsarbetet är nära kopplat till företagets övergripande mål.
 2. Gör tydliga prioriteringar
  Gör inte allt på en gång. Definiera några tydliga prioriterade målsättningar och fastställ en tydlig plan för hur de ska uppnås.
 3. Lär folk att genomföra digitala förändringar
  I organisationer som lyckas med digitala förändringsprojekt får cheferna hela tiden möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. På så sätt är de bättre rustade till att ta ansvar för processen, utföra sina arbetsuppgifter och samtidigt också utveckla nya digitala färdigheter.
 4. Fira fel
  Jürgen Kunz, vd för Oracle, menar att de enda företag som kommer att överleva är de som lyckas förutspå nya affärsmodeller som radikalt förändrar deras sätt att arbeta på. Därför måste ledningen uppmuntra nya smartare sätt att arbeta, och det måste finnas utrymme för misstag. Alla felsteg ger lärdomar på vägen mot att arbeta smartare.
 5. Skapa en vilja till förändring
  Skapa acceptans för att vägen skapas medan man går, och att mål, strategier och förutsättningar kommer att ändras medan projektet fortlöper.
 6. Öppenhet och samarbete
  De som lyckas med digitala förändringsprojekt skapar en kultur för öppenhet och samarbetsvilja där ledningens dörr alltid står öppen. Information utbyts fritt i organisationen för att avsiktligt förhindra ett silotänk.
 7. Belöna önskat beteende
  Etablera en tydlig struktur för att belöna önskat beteende och goda resultat under projektets gång. Som ledare kan detta innebära att eliminera hinder eller att lyfta fram bra prestationer. Förändring är alltid smärtsamt, och därför är det viktigt att skapa mekanismer som motiverar nya beteenden.