28-04-2016

Digitaliseringen har gett oss möjligheten att ta emot räkningar och fakturor elektroniskt, vilket vi i Sverige gjort under många år. Från och med sommaren 2016 kommer e-Boks alla kunder även kunna betala räkningarna och fakturorna direkt från e-Boks.

digital-betaling.jpg

 

Varje år skickas det flera miljoner fakturor via e-Boks. Från och med sommaren 2016 kommer e-Boks erbjuda betalning av fakturor direkt via e-Boks plattform, så att användaren slipper logga in i sin bank. Enligt Thomas Fjeldberg, affärsutvecklingschef på e-Boks, kommer lösningen göra det lättare att betala inom utsatt tid, vilket gör att företagen får sina betalningar i tid och konsumenten slipper en kostsam påminnelse om obetalda fakturor.

"Många upplever att det är lättare att glömma bort att betala en faktura de fått digitalt, i och med att den måste in i ytterligare ett system innan den kan betalas. Den nya lösningen gör att man kommer kunna lägga in betalningen med en gång när man fått fakturan. e-Boks förser användaren med betalningsalternativ men själva överföringen sker fortfarande genom banken", förklarar Thomas Fjeldberg.

Effektivt för både företag och konsumeneter

Det är inte bara konsumenterna som kommer dra nytta av en enklare betalningsprocess och automatiska påminnelser. Företag med kortare kundrelationer och branscher med stor kundomsättning kommer se positiva effekter av den nya funktionen.

"Företaget som skickat fakturan får en bra översikt och ett smart system som meddelar när betalningen är behandlad, vilket ger företaget en tydlig bild över företagets transaktioner. Konsumenterna får i sin tur en bättre och enklare överblick över sin ekonomi och minskar risken för att få ett påminnelse om obetalda fakturor", avslutar Thomas Fjeldberg.

Nordisk lansering

Betalningslösningen beräknas vara färdig sommaren 2016 och kommer lanseras samtidigt i Sverige, Norge och Danmark.