27-04-2016

Digitalisering har lenge gjort det mulig å motta regninger elektronisk. Fra sommeren 2016 kan man betale regninger direkte fra e-Boks.

betal-regninger-direkte-fra-e-boks.jpg

 

Årlig sendes det ut flere millioner fakturaer via e-Boks. En ny betalingsløsning gjør det nå mulig å betale direkte i e-Boks. Nå slipper man å forlate e-Boks å inn og på et annet system for å utføre betalingen. I følge Thomas Fjeldberg, direktør for forretningsutvikling, vil denne løsningen blant annet gjøre det enklere å betale innen fristen, og også sikre at bedriftene mottar betalinger til rett tid.

"Mange opplever at fakturaer de får digitalt ofte går i glemmeboka fordi de må over i andre systemer for å betale dem. Den nye løsningen gir mulighet for å betale med en gang man får fakturaen", forklarer Fjeldberg.

Gevinster for både bedrifter og forbrukere

Det er ikke kun forbrukere som vil nyte godt av den nye løsningen med enkel betaling og automatiske påminnelser. Bedrifter med kortsiktige kundeforhold, samt bransjer med hyppig utskiftninger av kunder vil få positive resultater av den nye funksjonaliteten.

"Avsenderne av fakturaene får god oversikt, og et intelligent system melder fra når betalingen er ekspedert noe som gjør at utgifter knyttet til ubetalte fakturaer reduseres. Forbrukerne på sin side får naturlig nok en enklere og mer oversiktlig hverdag, og minsker risikoen for purringer", fortsetter Fjeldberg.

Nordisk lansering

Betalingsløsningen forventes å være klar fra sommeren 2016, og systemet lanseres samtidig i Norge, Sverige og Danmark.