04-01-2017

Datamängderna som hanteras av företag idag har växt exponentiellt de senaste åren och utecklingen har lett till att företag idag tvingas se över hur man arbetar. Big data blir bara viktigare och viktigare för företag och för många kan det vara nyckeln till framgång. 

big-data-big-business-2.jpg

 

Möjligheterna till intäkter ökar och kunderna får en bättre användarupplevelse. Idag används big data till allt från att öka sin marknadsandel genom målgruppsanpassad marknadsföring till att rekrytera mer träffsäkert. För konsumenter innebär big data i första hand att innehåll blir mer skräddarsytt och att man slipper onödig information och andra ströningsmoment. Men vad är trenderna inom big data och och vilka fallgropar finns för de som inte kan hantera tekniken på rätt sätt?

Ökade datamängder

Utvecklingen inom big data sker kontinuerligt och experterna på området har därför svårt att säga något definitivt om framtiden. Samma experter poängterar att det är viktigt att vara medveten om just denna ständiga förändring och att företag bör försöka använda detta till sin fördel. Något som dock säkert kan konstateras är att mängden data som produceras kommer fortsätta att växa. Detta hänger tydligt ihop med den stora andelen saker som idag är uppkopplade till internet – Internet Of Things (IoT) och tillhörande molntjänster. På så vis kan företag enkelt ta emot och bearbeta den information som finns i molnet.
Utvecklingen bidrar till ett ökat behov av digital kompetens vilket kommer leda till högre krav när företag rektyterar. Dessutom förväntas yrkestiteln Chief Digital Officer (CDO) att blomstra. CDOs är personer med ledaransvar, som också har kompetens inom inom databehandling. CDOs är därmed viktiga resurser för att kunna nyttja big data på rätt sätt.

Förtroende är avgörande

Trots, eller kanske tack vare de stora ekonomiska fördelar som big data kan innebära för många företag, har en del företag fått utstå hård kritik. Att hantera big data innebär också att hantera frågor om personlig integritet och användarrättigheter. Klarar man som företag inte av att göra detta på ett bra sätt och vinna kundernas förtroende, riskerar många av fördelarna med big data att gå förlorade samtidigt som man börjar tappa marknadsandelar. Enligt en undersökning från konsultföretaget BCG, kan så mycket som 60 procent av potentialen i big data gå förlorad. De som däremot lyckas vinna konsumenternas förtroende, kan se fram emot mellan fem och tio gånger så mycket information att tillgå, enligt undersökningen.
Frågan om förtroende och tillit är alltså helt avgörande för att lyckas med big data. Som ett exempel sa den norska Telenorchefen Berit Svendsen i fjol att Telenor endast ämnade använda persondata på ett sätt som garanterade att informationen inte kunde missbrukas. Detta för att skydda sina kunders integritet. Den typen av kommunikation är avgörande för att visa att man som företag prioriterar sina kunders privatliv och rättigheter. Myntet har två sidor. Å ena sidan kan big data öppna nya dörrar och leda till stora framsteg för företag och myndigheter. Å andra sidan kan big data om det används på fel sätt få katastrofala följder, som vi har sett i samband med Wikileaks-skandalen 2007.


Så ökar du konkurrenskraften med hjälp av big data

  • Skapa förtroende bland kunder och användare genom att visa att ni sätter den personliga integriteten först
  • Kontrollera företagets informationsunderlag. Rätt information är alltid bättre än mycket information
  • Skapa en tydlig och långsiktig strategi för hur företaget ska använda big data och vilka utmaningar som ska lösas