7. December 2017

e-Boks og eDialog24 inngår nordisk samarbeid

eDialog24 og e-Boks innleder et nordisk samarbeid for å tilby kunderådgivere og selgere en bedre løsning for digital kundedialog og e-signering. Samarbeidet gir både nye og eksisterende kunder av e-Boks og eDialog24 nye muligheter til å tilby en sikker dialog og mer sømløs rådgivning med sine kunder på internett.

23. November 2017

Here are 3 things your company is doing that are illegal

Many completely normal working procedures found in most organisations can now result in fines. This is the consequence of a new, strict penalty framework to be introduced when the new personal data regulations come into force in 2018. Read on to learn about three typical pitfalls you should be aware of – and what you can do about them.

11. September 2017

InterMail inleder nordiskt samarbete med e-Boks

InterMail och e-Boks inleder ett nordiskt samarbete för att digitalisera och förbättra kommunikationen med kunderna. Samarbetet inleds kring ett antal strategiska kunder i Sverige.

27. June 2017

E-post som kommunikationskanal hotas av dataskyddsförordningen

En ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av det digitala brevlådeföretaget e-Boks visar att e-post är den vanligaste formen av kommunikation mellan allmänheten och företag såsom banker och försäkringsbolag. Nästan 7 av 10 anger att de kommunicerar via e-post med sina leverantörer. I maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen GDPR börjar gälla, är det inte längre tillåtet för företag att skicka ut känslig information via kanaler som klassas osäkra. GDPR hotar alltså den vanligaste kanalen för kundkommunikation hos många företag.

18. May 2017

e-Boks A/S fortsætter på vækstspor

Årsregnskabet for 2016 viser vækst i både omsætning, resultat og antal medarbejdere. Nye EU-regler kan danne grobund for yderligere kundetilgang i 2017.

3. April 2017

Klok digitalisering er den beste medisinen

Digitalisering gir enorme muligheter for helsevesenet og kan spare samfunnnet for milliarder. Likevel henger vi langt etter i bruken av teknologi i helsesektoren. Tiden er inne for selvmedisinering.

3. April 2017

Digital dialog er fremtiden

I følge Brian Solis, Digital Analyst, Altimeter Group, opplever nærmere ni av ti bedrifter at de står midt oppe i et stort digitalt skifte. Tiden der brev med sensitiv personinformasjon ble sendt med tradisjonell post er snart over, og digital kommunikasjon tar over. Men hva skal til for å lykkes med digitale endringsprosesser?

14. March 2017

Digital dialog är framtiden

Enligt marknadsanalytikern Brian Solis , Digital Analyst, Altimeter Group, upplever nästan nio av tio företag att de befinner sig mitt i ett stort digitalt skifte. En tid där brev med känsliga personuppgifter skickas per post är snart ett minne blott och digital kommunikation tar över. Men vad krävs för att lyckas med digitala förändringsprocesser?

3. March 2017

Futurebank 2017 – mer fart og samarbeid

Nylig samlet Norges fintech-elite seg for å diskutere fremtidens bankløsninger. Alle aktører elsker samarbeid, fart og omstillingsevne. Norge skal bli ledende på finansiell teknologi.

3. March 2017

Sykepleiere får bedre medlemsservice med e-Boks

Norsk Sykepleier Forbund (NSF), med 108.000 medlemmer, er kommet langt med digitaliseringen av sin medlemskommunikasjon. Bare i løpet av de tre siste årene er portokostnadene redusert med 70 prosent. Når NSF nå implementerer e-Boks` integrerte portalløsning som en del av deres «Min Side»-løsning, er målet å tilby enda mer brukervennlig kommunikasjon og dermed bedre service overfor medlemmene.

20. February 2017

e-Boks improves membership service for nurses

The Norwegian Nurses Organisation (NSF) has made significant progress in digitising its communications to members, of which it has some 108,000. In the space of just three years, postage costs have been reduced by 70 percent. NSF is now implementing e-Boks’ integrated portal system as part of its "My Page" solution with the aim of making communication even more user-friendly and thus enhancing the service it provides to its members.

20. February 2017

Er sikkerheten ivaretatt?

Som en følge av den pågående og allestedsnærværende digitaliseringen får bedrifter tilgang til enorme mengder data. Dette skaper nye muligheter for selskaper som på en mer målrettet måte kan treffe forbrukerne. Dette er bra for både forbrukeren og selskapene. Men med utviklingen følger også risikoen for at informasjonen kommer på avveie og blir misbrukt. Dette er en trussel både selskaper og myndigheter må ta på alvor.

20. February 2017

Är säkerheten garanterad?

Som en följd av den tilltagande digitaliseringen ökar företagens tillgång till personuppgifter drastiskt. Personuppgifterna underlättar för företagen att förstå vad deras användare verkligen vill ha. Men med utvecklingen följer också risken att informationen kommer på villovägar och i värsta fall missbrukas. Detta är en risk som både företag och myndigheter bör ta på stort allvar.

20. January 2017

Spådommer for 2017

Vi lever i en spennende tid. Teknologien endrer måten vi lever livene våre på og digitalisering gir oss muligheter vi aldri har sett maken til. Kunstig intelligens og smarte gjenstander utvikles stadig, samtidig som IoT-teknologi og samarbeidende systemer blir en viktigere del av hverdagen vår.

16. January 2017

Creditsafe digitaliserer med e-Boks

Creditsafe, verdens mest brukte leverandør av kreditt- og foretaksinformasjon, digitalisererer distribusjonen av gjenpartsbrev og varsler om betalingsanmerking ved bruk av e-Boks. Årlig sender Creditsafe ut over en million dokumenter.

15. January 2017

Spaningar 2017

Vi lever i en spännande tid. Ny teknik har lett till att vi helt har ändrat hur vi lever våra liv och digitaliseringen ger oss möjligheter vi aldrig sett maken till. Artificiell intelligens och smarta prylar utvecklas i en rasande takt och IoT-tekniken blir en allt viktigare del av vår vardag.

4. January 2017

Är big data = big business?

Datamängderna som hanteras av företag idag har växt exponentiellt de senaste åren och utecklingen har lett till att företag idag tvingas se över hur man arbetar. Big data blir bara viktigare och viktigare för företag och för många kan det vara nyckeln till framgång.

4. January 2017

Hvordan ser fremtidens bank ut?

Banken slik vi kjenner den er død. Hva må bankene gjøre for å ruste seg for fremtiden? Hvordan ser fremtidens bank ut?

3. January 2017

Big data – big business?

Datamengdene selskaper håndterer har vokst eksponentielt de siste årene og drastisk endret måten selskaper opererer på. Bedriftene får bedret inntjeningspotensialet – kundene får bedre brukeropplevelser.

2. January 2017

Hur ser framtidens bank ut?

Banken som den har sett ut historiskt är passé, men hur ser framtiden ut? Och vad kan bankerna göra för att skapa framtidens bank?

25. November 2016

Effektiviserer og forbedrer KLPs kundekommunikasjon

KLP, Norges største selskap innen livsforsikring, har kommet langt med digitaliseringen av sin kundekommunikasjon. Våren 2016 ble e-Boks integrert i KLPs egen «Min Side» løsning, på denne måten har KLP lagt til rette for digital kommunikasjon med sine medlemmer. På sikt regner KLP med å kunne spare flere millioner i året samt forbedre kundeopplevelsen i dialogen med kundene.

16. November 2016

Flytende forventninger til fremtiden

Teknologi blir en stadig viktigere del av hverdagen, og preger også forbrukernes forventninger til din bedrift. Hvor forberedt er ditt selskap på den nye forbrukeren og deres flytende forventninger?

16. November 2016

Framtidens flytande förväntningar

Tekniken blir en allt viktigare del av vardagen, och påverkar också konsumenternas förväntningar på dig och ditt företag. Hur förberedda är ni på den nya konsumenten och deras flytande förväntningar?

17. October 2016

Geir Aasen ny leder for e-Boks i Norge

Geir Aasen er ansatt som leder av e-Boks i Norge. Aasen har lang erfaring fra IT-bransjen, og har blant annet arbeidet i Microsoft, Hewlett-Packard, Evry og TargetEveryOne. I tillegg er Ulrik Falkner Thagesen ansatt som ny adm. direktør i e-Boks A/S. Falkner Thagesen er tidligere Nordic CEO i Mediacom.

7. October 2016

Ulrik Falkner Thagesen udnævnt som adm. direktør for e-Boks A/S

Gennem 15 år har e-Boks skabt stor forandring i det danske samfund, og virksomheden har udviklet sig til en førende nordisk virksomhed indenfor digitalisering. Pr. 1. januar 2017 tiltræder Ulrik Falkner Thagesen, der kommer til at stå i spidsen for en ambitiøs og offensiv nordisk vækststrategi.

31. August 2016

Gevinstene uteblir

Stat og kommune i Norge må bli flinkere til å ta ut gevinster av IT-prosjekter, viser Rambølls ferske rapport, «IT i praksis 2016 – Digitaliseringsrapporten».

21. June 2016

Ny EU-lov skjerper krav til håndtering av personopplysninger

25. mai 2016 trådte den nye persondataloven fra EU i kraft. Loven, som skal være implementert i løpet av to år, sier blant annet at personopplysninger ikke kan distribueres i usikre kanaler. Alle selskaper som opererer i EU/EØS må i løpet av de neste to årene forholde seg til skjerpede krav i den nye personvernreguleringen som trådte i kraft i mai 2016.

21. June 2016

Snabbare bostadsköp med digital underskrift

2014 var Jyske Bank en av de första danska bankerna att introducera digital signering via e-Boks. Sen dess har kunderna kunnat sköta sina underskrifter av t.ex. lånepapper hemifrån på sin egen dator, istället för att besöka ett bankkontor.

20. June 2016

Nytt EU-direktiv skärper krav på hantering av personuppgifter

Den 25 maj trädde EUs nya dataskyddsförordning, som behandlar hantering av personuppgifter, i kraft. Lagen, som ska vara implementerad i verksamheter inom två år, slår bland annat fast att personuppgifter inte får distribueras i osäkra kanaler.

20. June 2016

Raskere vei til boligkjøpet med digital underskrift

I dag er digital underskrift rullet ut til både private og kommersielle kunder i Jyske Bank, og ca 1500 ganger om dagen signeres et digitalt dokument. Privatkundene har hittil fått valget mellom digitalt og papir, men det går med raske skritt mot en situasjon hvor Jyske Bank kun vil bruke elektroniske underskrifter. Dette gir mer effektiv saksbehandling og dermed kortere ekspedisjonstid for kundene.

15. June 2016

Tenk nordisk!

Stadig flere bedrifter tenker nordisk også når det gjelder sin digitale infrastruktur. De store aktørene innen bank, finans og telekom ligger først i løypa, og ser at IT-løsninger som fungerer på tvers av landegrensene gir bedre kundeopplevelse og styrket konkurransekraft.

13. June 2016

Tänk nordiskt!

Fler och fler företag börjar tänka nordiskt även när det kommer till digital infrastruktur. De största aktörerna inom bank, finans och telekom har varit först ut, och de vittnar om att IT-lösningar som fungerar även över landsgränser ger en bättre kundupplevelse och bättre konkurrenskraft.

27. May 2016

Effektiv digital signatur også for bedriftsmarkedet

Stadig flere banker tar i bruk e-Boks’ løsning for digital signatur inn mot bedriftsmarkedet slik at kundene slipper å gå i banken når papirer skal signeres.

26. May 2016

Effektiv digitalisering av bostadsmarknaden

Om du idag skriver på ett hyreskontrakt för en lägenhet, är det allt som oftast i form av ett fysiskt pappersavtal. Men om bara 3-4 år kan flera hundra tusen bostadsrelaterade underskrifter istället att göras digitalt varje år. Dessutom kan flera miljoner dokument som inte kräver underskrift komma att distribueras genom e-Bok

23. May 2016

Effektiv digital signatur nu även för företag

Flera banker har börjat använda e-Boks lösning för digital signatur för företagsmarknaden – nu slipper kunderna gå till banken för att signera dokument.

23. May 2016

Effektiv digitalisering av boligmarkedet

Om du i dag skriver under på en leiekontrakt på en leilighet i en boligstiftelse, skjer det som oftest i form av en vanlig papiravtale. Men i løpet av bare tre til fire år kan flere hundre tusen årlige underskrifter i bolignæringen gjøres digitalt, og millioner av dokumenter uten underskrifter kan distribueres via e-Boks.

12. May 2016

Digitalisering løfter HR-arbeidets strategiske betydning

HR-funksjonen er under press i mange selskaper - til tross for at strategisk HR-arbeid er viktigere enn noensinne i en tid der forandring er det eneste konstante. For å få aksept blant toppledelsen bør HR-funksjonen i mindre grad snakke om myke verdier, men heller vise hvilken effekt HR-arbeidet har på bunnlinjen, for konkurransekraften og avkastning av arbeidet.

4. May 2016

Digitalisering på agendaen

Nylig la den norske regjering frem Stortingsmeldingen «Digital Agenda». Statsråden har mottatt mange positive tilbakemeldinger, men han har dårlig tid. Digital Agenda er en ambisiøs melding som skal sette fart på digitaliseringen av offentlig sektor for å øke produktiviteten gjennom å arbeide smartere. I følge statsråden ligger Norge langt fremme på området, men likevel bak land vi liker å sammenligne oss med, som for eksempel Danmark.

2. May 2016

Årsresultat 2015: Vækstår med væsentlige investeringer

Annual Report 2015 – a year of growth with significant investments in e-Boks A / S A solid growth has secured a new record turnover of e-Boks A/S in 2015 with increase of 15% to 170, 1 million. DKK. Overall, 2015 was the biggest year ever for e-Boks A/S in terms of deliveries in the core business: 11 million users are on board, 308 million documents have been delivered and 1.6 million digital signatures are completed.

28. April 2016

Business Intelligence-lösning hjälper företag att förbättra kundkommunikationen

När ska vi skicka ut ett brev för att så många som möjligt ska läsa det? Vilka kundsegment öppnar dokument först – och vilka öppnar dem aldrig? Den här typen av frågor är oerhört viktiga för företag, myndigheter och organisationer som använder e-Boks i sin kundkommunikation.

28. April 2016

Betala räkningarna direkt från e-Boks

Digitaliseringen har gett oss möjligheten att ta emot räkningar och fakturor elektroniskt, vilket vi i Sverige gjort under många år. Från och med sommaren 2016 kommer e-Boks alla kunder även kunna betala räkningarna och fakturorna direkt från e-Boks.

27. April 2016

Betal regninger direkte fra e-Boks

Digitalisering har lenge gjort det mulig å motta regninger elektronisk. Fra sommeren 2016 kan man betale regninger direkte fra e-Boks.

26. April 2016

Business Intelligence-løsning forbedrer kundekommunikasjonen

Med over 100 millioner innlogginger årlig har e-Boks stor innsikt i digital forbrukeratferd. Denne kunnskapen er snart tilgjengelig gjennom en ny Business Intelligence-løsning. Når skal vi sende ut brev til kunden for at flest mulig skal lese dem? Hvilke kundesegmenter åpner dokumentene først – og hvem åpner dem aldri? Disse spørsmålene er det viktig å få besvart når en avsendervirksomhet skal benytte seg av e-Boks i sin kundekommunikasjon.

13. April 2016

Scandic digitaliserar med e-Boks

Scandic tar hjälp av e-Boks för att digitalisera sina HR-processer. I ett första steg erbjuder hotellkedjan sina 5000 anställda i Sverige digitala lönespecifikationer. Härnäst ska de även se över fler processer för att på sikt exempelvis kunna låta nyanställda signera sina avtal utan att behöva hantera fysiska dokument.

5. April 2016

Adm. direktør Henrik Andersen siger farvel til e-Boks

Efter 15 år i førersædet for e-Boks A/S har Henrik Andersen besluttet sig for at overgive ledelsesansvaret til nye kræfter. Virksomheden står dermed over for et direktørskifte, og bestyrelsen er i gang med at finde en ny topchef. Under Henrik Andersens ledelse har e-Boks gennemgået en rivende udvikling fra en bæredygtig, god idé til et selskab med over 11 mio. brugere i syv lande og egne datterselskaber i Norge og Sverige.

30. March 2016

Øget satsning på mobil kommunikation

Tendensen i de senere år viser tydeligt, at brugen af digitale løsninger bevæger sig mod mobile enheder på bekostning af traditionelle pc'er. Den udvikling gør sig også gældende hos e-Boks, hvor app'en nu er den mest populære måde at tilgå e-Boks på. Derfor styrkes udviklingen af det mobile yderligere i 2016.

30. March 2016

Business Intelligence-løsning skal forbedre kommunikation til brugerne

Med mere end 100 millioner logins årligt har e-Boks stor viden om brugernes adfærd omkring digital kommunikation. Den viden stilles snart til rådighed for afsenderne via en ny Business Intelligence-løsning.

30. March 2016

Betal direkte fra e-Boks

Digitaliseringen har gjort det nemt at sende og modtage elektroniske fakturaer, men det skal også være enkelt for brugerne at betale regninger, som modtages i e-Boks. Derfor står en ny betalingsmulighed klar fra sommeren 2016.

23. March 2016

Digitalisera eller lägg ner?

För många företag består HR-arbetet fortfarande av onödigt många manuella och tidskrävande uppgifter, och vissa hävdar till och med att funktionen är föråldrad. Men en effektiv och digitaliserad HR-funktion spelar en viktig roll i många strategiska beslut, vilket kan vara skillnaden mellan ett välfungerande och ett icke fungerande företag.

22. March 2016

Knack, knack - vem där?

Mellan åren 2008 och 2014 stängde över 200 fysiska bankkontor i Sverige och bara mellan 2010-2012 försvann kontanthanteringen på nästan 500 svenska bankkontor. Förändringarna sker främst på grund av att kundernas beteende har förändrats. Ingen knackar på bankens dörren längre, åtminstone inte den fysiska dörr. Bankernas vardag blir alltmer digital, och behovet av digital kompetens växer.

8. March 2016

Digitalisering eller død?

For mange bedrifter består HR-arbeidet fremdeles av unødvendig mange manuelle og tidkrevende oppgaver, og enkelte hevder funksjonen er utdatert. For å øke sin relevans må HR-funksjonen digitaliseres. Det sikrer effektivitet, bedre omdømme og mer tid til viktige strategiske oppgaver.

1. March 2016

Bank, bank – hvem er der?

Nylig ble det klart at flere, store norske banker kutter filialer og stillinger på grunn av radikalt endret kundeatferd. Ingen banker på døren lenger. Bankhverdagen blir stadig mer digital, og behovet for digital ekspertise vokser. Bank- og finansbransjen opplever en kraftig omveltning. Kundene trenger ikke lenger filialer for å utføre transaksjoner. Fysisk kontakt er erstattet av digitale møteplasser, og mobilbanken gjør operasjoner raskere og mer oversiktlig.

11. January 2016

Odense Sportscentrum vinder Danskernes Idrætspris

Nytænkende idrætskollektiv, der gør det let at dyrke idræt i forening, sikrer at pris bliver på Fyn

18. December 2015

Åbn ny e-Boks app med dit fingeraftryk

Brugere med iPhone 5S eller nyere kan nu slippe for at taste CPR-nummer og adgangskode, når der skal læses dokumenter i e-Boks. En ny udgave af app’en, som bruges af flere millioner danskere, giver mulighed for at logge på den digitale postboks kun ved hjælp af fingeraftryk. Ud over Touch ID-login byder opdateringen på lang række nye funktioner og nemmere søgning.

4. December 2015

Krigsveteraner, roere og multisportshus kæmper om Danskernes Idrætspris

248 indstillinger er nu kogt ned til tre finalister i kampen om Danskernes Idrætspris. Valget er faldet på Team Veteran fra Frederiksberg, Odense Sportscentrum fra Fyn samt Universitetsroning fra Aalborg. Den endelige vinder bliver offentliggjort 9. januar 2016 ved DR’s sportsgalla SPORT 2015. Vinderen modtager 50.000 kr. og et tilsvarende beløb - øremærket et idrætsinitiativ - til hjemkommunen. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.

19. November 2015

e-Boks og Wozniacki går sammen om velgørende tennis-event

e-Boks og Caroline Wozniacki har indgået et samarbejde med Børnehjælpsdagen om en årlig tennis-event for anbragte børn. Den 24. november spiller 22 børn tennis med den danske verdensstjerne.

11. November 2015

Jyske Bank tager hul på digital signering til erhvervskunder

Med en ny digital signeringsløsning via e-Boks kan erhvervskunder i Jyske Bank nu skrive dokumenter under når som helst og hvor som helst.

11. November 2015

Boligbranchen satser på digitale aftaler

I boligbranchen er førende leverandører af administrationssystemer i fuld gang med at implementere løsninger, der på få år kan flytte millioner af dokumenter til e-Boks.

11. November 2015

Digital kommunikation giver mere tilfredse kunder

Nordea Liv & Pension er i efteråret 2015 gået over til at sende dokumenter ud via e-Boks. Målet med den digitale kommunikation er først og fremmest at sikre høj tilfredshed hos kunderne. Adm. direktør Steen Michael Erichsen fortæller her om sammenhængen mellem øget digitalisering og bedre kundeoplevelser.

14. October 2015

Nu skal danskerne tænke ind i boksen

En ny kampagne skal åbne danskernes øjne for en række uudnyttede muligheder i e-Boks.

28. September 2015

e-Boks, DIF og DR P4 åbner for indstillinger: De næste to uger jagtes Danmarks bedste idrætsprojekt

I løbet af de næste 14 dage skal danskerne finde og indstille de bedste lokale idrætsinitiativer, som skal dyste om Danskernes Idrætspris 2015. I dag åbner indstillingsperioden, og parterne bag prisen – e-Boks, DIF og DR P4 – indbyder alle danskere til at foreslå deres favoritkandidater. Danskernes Idrætspris uddeles 9. januar 2016 ved DR’s sportsgalla.

21. September 2015

e-Boks ind i Sverige med ny stor satsning

I mere end 14 år har danskerne kunnet benytte sig af e-Boks, og i 2012 blev den digitale postløsning også introduceret på det norske marked. Nu kommer turen til Sverige. En langsigtet investering betyder, at både myndigheder, virksomheder og privatbrugere fra efteråret 2015 får adgang til at bruge løsningen i en svensk udgave.

15. September 2015

Ny sikkerhedsstandard i e-Boks

e-Boks håndterer hver dag store mængder fortrolig kommunikation til sine brugere, og derfor har datasikkerhed altid haft højeste prioritet. Nu er e-Boks blevet ISO 27001-compliant, og det betyder en modernisering af sikkerhedsarbejdet.

15. September 2015

Ny Nordic Market Director i e-Boks

Morten Olesen tiltrådte som ny Nordic Market Director hos e-Boks i starten af august. Her fortæller han om sin baggrund – og om forventningerne til det nye job og til samarbejdet med e-Boks kunder.

15. September 2015

Klare fordele ved at tænke nordisk

I Danmark, Norge og Sverige har de offentlige myndigheder valgt hver deres tilgang til digitalisering. Men mange private virksomheder er til stede på flere nordiske markeder, og for dem er der oplagte fordele ved at tænke tværnordisk, når der skal vælges digital infrastruktur.

23. June 2015

Lær af Jyske Bank: Få succes med digital signering

Jyske Bank er en del af Bankdata-samarbejdet og tog i maj 2014 signeringsløsningen fra e-Boks i brug. Men hvordan kommer din virksomhed i gang med digital signering? Per Thuesen, områdedirektør for Produktudvikling i Jyske Bank, giver dig bankens bud på en vellykket implementering af digital signering – trin for trin.

23. June 2015

5 tendenser, som kan ændre din forretningsmodel

I en tid, hvor alt bliver digitaliseret, kommer traditionelle forretningsmodeller under pres. Læs med og få fem bud på, hvordan digitale tendenser kan påvirke din virksomhed – lige fra nye, deleøkonomiske forretningsmodeller til de unge, digitale nomader.

22. May 2015

3 skarpe til Tim Frank Andersen

Brugerne har taget godt imod ny e-Boks, hvor både det nye design og det forbedrede overblik falder i god jord. Ved en brugerundersøgelse i september 2014 svarede 85% ”god” eller ”meget god”, da de blev bedt om at give deres overordnede vurdering af ny e-Boks. Men hvad skal virksomheder og myndigheder fokusere på for at lykkes digitalt? Det har vi spurgt en af Danmarks førende it-eksperter, Tim Frank Andersen, om.

22. May 2015

En styrket organisation

Når sikkerhed er allerbedst, mærker man det mindst. Vi anvender risk management til at være skarpe på det, der truer vores kritiske forretningsaktiviteter, så vi kan prioritere vores indsats. 100% sikkerhed er praktisk talt umuligt, men vi skal være dygtige til at agere hurtigt og minimere konsekvenserne, hvis noget går galt.

7. May 2015

Årsresultat 2014: Satsning på udvikling løfter e-Boks

Med udviklingstiltag for næsten 37 mio. kr. i det seneste år er der satset stort på produktudvikling hos e-Boks. Dette skal fremtidssikre den digitale platform til vækst både i og uden for Danmark. Trods den markante oprustning præsenterer e-Boks A/S et solidt resultat for 2014, viser koncernens årsregnskab.

7. May 2015

Satsning på udvikling løfter e-Boks

Med udviklingstiltag for næsten 37 mio. kr. i det seneste år er der satset stort på produktudvikling hos e-Boks. Dette skal fremtidssikre den digitale platform til vækst både i og uden for Danmark. Trods den markante oprustning præsenterer e-Boks A/S et solidt resultat for 2014, viser koncernens årsregnskab.

16. April 2015

Feltstudier og klar kommunikation gør digitale brugere trygge

Feltstudier og klar kommunikation gør digitale brugere trygge

16. April 2015

Egedal vurderer ledere via e-Boks

Egedal Kommune har valgt at benytte e-Boks som den foretrukne kanal til ledelsesevalueringer, arbejdspladsvurderinger (APV) og trivselsmålinger. e-Boks når nemlig ud til alle medarbejdere – uanset om de sidder ved pc’en til daglig eller ej.

17. February 2015

e-Boks indgår ny kontrakt om Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har i dag underskrevet kontrakt med e-Boks A/S om at levere en Digital Post-løsning, når den eksisterende kontrakt udløber. Den nye Digital Post-løsning forventes klar til idriftsættelse i starten af 2016.

3. February 2015

Sådan får børn og unge adgang til e-Boks

I visse tilfælde har børn og unge brug for at kunne modtage dokumenter i e-Boks. Det gælder f.eks. i forbindelse med fritidsjobs hos arbejdsgivere, som kun sender lønsedler ud digitalt. Læs her, hvordan det kan håndteres.

3. February 2015

Større kendskab, hyppigere brug og mere smartphone

e-Boks årlige kendskabsmåling viser, at danskerne har taget den digitale postboks til sig. På alle parametre er der stigning i kendskabet – og det gælder både blandt de helt unge og dem over 60.

12. January 2015

Svendborg Gymnastikforening og SG-Huset vinder Danskernes Idrætspris

4. December 2014

De tre finalister til Danskernes Idrætspris er fundet

219 initiativer blev indstillet til Danskernes Idrætspris, og herefter afgav danskerne 40.378 stemmer, der afgjorde, hvilke ni regionale initiativer der skulle gå videre i konkurrencen. Nu har DIF udvalgt de tre initiativer, der skal dyste om Danskernes Idrætspris og 100.000 kr. til et idrætsinitiativ i hjemkommunen. Finalisterne er Cold Hawaii i Thisted, Sports- og Fritidspark Arendal i Silkeborg samt Svendborg Gymnastikforening og SG-Huset.

24. November 2014

Danskerne har valgt ni regionale vindere

Danskerne har indstillet 221 initiativer til prisen fordelt over hele landet. Herefter har ni regionale dommerpaneler nomineret tre regionale initiativer i hver af P4-regionerne, og nu har 40.378 danskere så stemt om, hvilke ni initiativer der skal gå videre til semifinalen. Hos e-Boks er man overvældede over den opbakning, der har været til prisen, som tidligere hed Årets Idrætskommune.

25. September 2014

Nu skal danskerne hylde lokalidrætten

Hvert år i januar hyldes profilerne i den danske sportsverden til DR’s sportsgalla. Fra 2015 skal også de lokale idrætsinitiativer hædres med prisen kaldet Danskernes Idrætspris. e-Boks er sponsor, og sammen med DIF og DR P4 inviterer de alle danskere til at indstille deres favorit-idrætsinitiativ.

25. September 2014

e-Boks og Team Danmark i nyt partnerskab om talentudvikling

e-Boks, der er Nordens førende leverandør af digital infrastruktur, og Team Danmark har indgået et nyt treårigt partnerskab, som skal være med til at sikre gode vilkår for udviklingen af nye danske talenter. e-Boks har i samarbejde med DIF og DR P4 tidligere i dag offentliggjort en ny idrætspris – Danskernes Idrætspris – som er en del af det nye partnerskab.

11. September 2014

Succesfuld digitalisering slutter først med den digitale kunde

Når virksomheden går fra papirpost til e-Boks, er der fordele ved at gøre digitaliseringen obligatorisk for alle – for først når den digitale kunde har taget løsningen i brug, får virksomheden fuld effekt af digitalisering.

11. September 2014

Ny e-Boks – også under motorhjelmen

Midt i august måned blev ny e-Boks frigivet. Både design og funktion har gennemgået en synlig opgradering. Men også den bagvedliggende arkitektur er gennemgribende fornyet.

11. September 2014

Brugerne er glade for ny e-Boks

Både det nye design og det forbedrede overblik falder i god jord hos brugerne. Efter lanceringen af ny e-Boks har vi spurgt brugerne om deres oplevelse, og tilfredsheden er stor.