Vi tager ansvar

 e-Boks ønsker at gå foran og tage samfundsansvar.

Læs mere om vores bidrag til en mere bæredygtig samfundsudvikling nedenfor.


Samfundsansvar

e-Boks har siden sin begyndelse i 2001 bygget sin forretning på at levere bæredygtige digitale løsninger og er i dag blevet en vigtig infrastrukturkomponent ikke bare i det danske samfund, men også på tværs af Europa, hvor vi samlet set har rundet mere end 18 mio. brugere. Hver eneste dag medfører vores digitale postlevering til danskerne og mennesker andre steder i verden en enorm miljøbesparelse, sammenlignet med levering af traditionel papirpost. Helt konkret bidrager vi til, at verden sparer 1 ton papir og 1999 kg. CO2 hver eneste time døgnet rundt 365 dage om året.

an-eboks-hour-graf-ny-csr.jpg

Vores bidrag

Vi arbejder hver eneste dag på at udvikle og udbrede vores bæredygtige services – både i Danmark, men også i resten af verden

Gennem det seneste år har vi arbejdet strategisk med FN´s Verdensmål, hvor vi har sat ansvarlig produktion (verdensmål 12) og borgerens ret til beskyttelse af data (verdensmål 16) i centrum for vores virksomhed og serviceydelser. 

I videoen om e-Boks' arbejde med FN´s verdensmål kan du se, at det er vores ambition, at vi i 2030 har nedbragt papirforbruget med tæt på 25.000 tons papir, eller det der svarer til 8,6 milliarder liter vand. Samtidig har vi sat os som mål at være 100% CO2 neutrale i 2030. Hvert år vil vi plante 10.000 træer gennem Trees for the Future.org, hvilket resulterer i 120.000 plantede træer i 2030.


FN's Global Compact

I 2018 tilsluttede e-Boks sig FN´s Global Compact i ønsket om at medvirke til at fremme en positiv global udvikling. Det er på mange måder en forlængelse af det arbejde, vi allerede gør i dag. Men vi vil gerne sætte barren højere. Vi har blandt andet sat ambitiøse mål for reduktion af papir- og vandforbrug samtidig med, at vi vil sikre flere borgere deres legale rettigheder ved udbredelse af flere digitale postkasser internationalt.

 

Læs e-Boks’ Communication on Progress 2019 rapport:

Læs også rapporten fra 2018 her


e-Boks Danmark

e-Boks A/S

Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup


Ring +45 7021 2400

e-Boks Norge


Haavard Martinsens vei 54
NO-0978 Oslo


Ring +47 22 89 85 04

e-Boks Sverige


Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Danmark


Ring +46 (0)771-888 500

e-Boks International


Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Danmark


Call +45 7021 2400