Distributører

PostNord Strålfors 
Aftaler om tilslutning til e-Boks formidles gennem PostNord Strålfors. PostNord Strålfors er digitaliseringsparter for virksomheder og myndigheder og leverer Omnichannel kommunikation og avancerede digitale løsninger med det formål at give kunder og borgere gode oplevelser på tværs af digitale platforme.

Løsningerne håndterer virksomheders, myndigheders og organisationers kommunikation til digital levering via e-Boks samt print og fysisk forsendelse. Løsningerne håndterer både enkeltforsendelser direkte fra afsenderens desktop og masseudsendelser via system-system snitflade. Der tilbydes bl.a. rådgivning til mere effektiv kommunikation, hjælp til den tekniske implementering samt håndtering af dokumentopsætning, konvertering mv.

Kontakt PostNord Strålfors for yderligere oplysninger på tlf.: 33 86 86 86, på info@stralfors.dk eller via https://www.stralfors.dk

PostNord Strålfors 

Charlie Tango
Aftaler om tilslutning til e-Boks formidles gennem Charlie Tango, som er KMD’s digitale forretningsenhed. Charlie Tango hjælper virksomheder med at skabe sammenhængende kundekommunikation og kundeoplevelser på tværs af hele omni-channel og tilbyder en lang række output-kanaler i forbindelse med digitalisering, herunder formatering, konvertering mm. Vi er ISO 20001 og 27001 certificeret, hvilket giver din virksomhed en samarbejdspartner med stor fokus på sikkerhed. Med Charlie Tango får din virksomhed ét kontaktpunkt til både digital forsendelse, fysisk print og digitale omni-channel-løsninger.

Kontakt Charlie Tango for yderligere oplysninger på mail e-boks@charlietango.dk eller på tlf: 25 10 43 01

Charlie Tango

Nets
Nets tilbyder nordiske løsninger, hvor e-Boks er helt centralt. Med fokus på en sammenhængende kunderejse fra opkrævning til betaling, tilbyder Nets tilslutning til e-Boks gennem flere løsninger – fra kontraktindgåelse til opfølgning og arkivering, fra digital distribution til dialog og opfølgning.

Løsningerne understøtter mulighed for digital distribution af dokumenter, signering af aftaler/kontrakter, digital dialog med kunder, borgere eller ansatte, opkrævning af betalinger via e-Boks samt mulighed for at benytte realtid. Din virksomhed får ét kontaktpunkt for både digital post, print, signering og arkivering mm. Nets tilbyder e-Boks til alle typer og størrelser af virksomheder. Se mere om produkterne: Nets Share og ediEX.

Kontakt Nets for yderligere information.

Nets

InterMail
Aftaler om tilslutning til e-Boks formidles på Nordisk plan gennem InterMail, som tilbyder en multikanal-løsning, der håndterer virksomhedens kommunikation til både fysisk og digital forsendelse – som enkelt- eller masseudsendelser. Uanset om behovet er Digitalpost, Secure Dialog, Digital Signatur eller Betalingsløsningen, har man som virksomhed mulighed for at kommunikere med sine kunder, også i realtid. InterMail kan ligeledes tilbyde simple webportal løsninger, som giver afsenderen ekstremt enkle forhold til afsendelse og benyttelse af e-Boks’ GDPR-sikre univers. InterMail har stort fokus på sikkerhed og fleksibilitet og tilbyder selvfølgelig rådgivning samt teknisk hjælp til implementeringen.

Kontakt InterMail for yderligere oplysninger på tlf.: 36 86 33 32 eller på eboks.info@intermail.com

Intermail

Partnere

Bluegarden
Alle virksomheder, der anvender lønsystemer hos Bluegarden, kan vælge at få sendt lønsedlerne til e-Boks. Bluegarden står 100 % for integrationen til e-Boks, og virksomheden skal alene på lønindberetningen angive, at lønsedlerne skal sendes til e-Boks.

Kontakt Bluegarden på telefon 72 27 90 19, hvis du er arbejdsgiver og ønsker at sende lønsedler til e-Boks.

Bluegarden

Bankernes EDB-Central (BEC)
BEC leverer alle bankbreve til kunderne i e-Boks på vegne af de pengeinstitutter, der anvender banksystemerne hos BEC. For yderligere information ring til 46 38 24 00.

BEC

Skandinavisk Data Center (SDC)
SDC leverer alle bankbreve til kunderne i e-Boks på vegne af de pengeinstitutter, der anvender banksystemerne hos SDC. Kontakt SDC på telefon 44 65 71 11.

SDC

Bankdata
Bankdata leverer bankbreve til kunderne i e-Boks på vegne af de pengeinstitutter, der anvender banksystemerne hos Bankdata. Kontakt Bankdata på telefon +45 79 24 22 33

Bankdata

Parajett

Aftaler om tilslutning til e-Boks formidles gennem Parajett. Parajett tilbyder sine kunder effektiv kommunikation i både trykt og digital form. De digitale kanaler omfatter blandt andet digital brev boks, e-faktura, e-arkiv, e-mail, og SMS. Vi tager dermed ansvaret for hele kundens kommunikation. Parajett er certificeret i henhold til ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Kontakt: info@parajett.se

Parajett

Visma Addo

Visma Addo er en service til digital underskrift og distribution af dokumenter, hvor processen mellem to eller flere parter er fuldt digitaliseret. Visma Addo leveres af Visma, der med flere end 800.000 kunder, og bred vifte af produkter og ydelser, er Nordens førende leverandør af SaaS baserede løsninger.

Alle virksomheder, der anvender Visma Addo, kan via servicen få en nem og enkel adgang til at benytte e-Boks. Med Visma Addo kan du effektivt og sikkert indhente underskrifter og efterfølgende vælge at distribuere dokumenterne til e-Boks.

Kontakt Visma for yderligere oplysninger på addo@visma.com.

Visma Addo