e-Boks har siden sin begyndelse i 2001 bygget sin forretning på at levere bæredygtige digitale løsninger og er i dag blevet en vigtig infrastrukturkomponent ikke bare i det danske samfund, men også på tværs af Europa, hvor vi samlet set har rundet mere end 15 mio. brugere. Hvert år sparer vi sammen med vores kunder og brugere samfundet for mere end 7.160 tons papir, når virksomheder og myndigheder sender dokumenter gennem e-Boks. I 2017 blev der således sendt 442 mio. dokumenter via e-Boks.

Vores vision er at skabe bedre digitale samfund og i det ligger også et ønske om at blive ved med at bidrage til den bæredygtige samfundsudvikling gennem den digitale transformation, vi har oplevet i Europa de senere år. I forlængelse af dette har vi taget et aktivt valg om at tilslutte os FN Global Compact. Det gjorde vi den 28. april 2018. FN Global Compact er et internationalt initiativ fra FN om at styrke virksomheders arbejde med samfundsansvar. Gennem medlemskabet af Global Compact forpligter e-Boks sig til at overholde og efterleve de fire overliggende temaer fra FN: Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption.

Som medlem af Global Compact har e-Boks også forpligtet sig til aktivt at sprede budskabet, der ligger i de 10 grundprincipper samt at anvende disse som en aktiv del af vores virksomheds drift og hverdag.

FN Global Compact’s 10 principper:

Virksomheden bør:

 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområder.
 2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 3. Opretholde frihed til organisering og anerkende arbejderstagers ret til kollektive forhandlinger.
 4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 5. Støtte afskaffelse af børnearbejde.
 6. Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
 7. Støtte en forsigtighedsorienteret tilgang til miljømæssige udfordringer.
 8. Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 9. Tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.
 10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

Sådan udlever e-Boks sin CSR-politik

Med mere end 25 mio. månedlige logins på e-Boks platformen er vi i daglig berøring med mange borgere i Europa. Vi lever af at levere en sikker og stabil platform for dokumentudveksling og opbevaring af personlige dokumenter, og vi er stolte af den tillid, som vores kunder og brugere viser os.

Vi vil gerne bygge videre på vores bidrag til den bæredygtige udvikling og tage aktiv del i Global Compact og de 17 verdensmål (Sustainable Development Goals eller SDG) vedtaget af FN. Målene sigter mod en bæredygtig udvikling, og essensen i SDG er ”Leave no one behind” – at bæredygtig udvikling ikke kan ske, såfremt nogen efterlades.

Her er en oversigt over de 17 verdensmål:

Arbejdet med SDG er en løbende proces, og vores mål er, at det skal være indarbejdet i alle e-Boks afdelingers hverdag, og dermed måden vi driver virksomhed på.

e-Boks arbejder med samfundsansvar ved at støtte følgende verdensmål: 3, 8, 9,10,12,13 og 17. Det gør vi ved:

 • At skabe bæredygtige digitale løsninger, der kommer vores kunder og brugere til gavn og skaber bedre digitale samfund
 • At skabe øget økonomisk vækst i samfundet ved at tilbyde national og international distribution af dokumenter mellem private og offentlige organisationer
 • At tilbyde et miljørigtigt kosteffektivt alternativ til traditionel postdistribution
 • At arbejde for at reducere vores kunders, brugeres, leverandørers og egen påvirkning af miljø og klima gennem besparelse af papir.
 • At tilbyde én effektiv platform for sikker digital distribution af dokumenter
 • At sikre personfølsomme oplysninger i forhold til kunder og medarbejdere ved efterlevelse af anerkendte standarder for sikkerhed og distribution af dokumenter
 • At samarbejde med sikkerheds- og medarbejderrepræsentanter om at sikre vores medarbejdere og vores leverandørers medarbejdere ordentlige arbejdsvilkår i overensstemmelse med internationale konventioner og nationale lovgivninger
 • At sikre, at egne og leverandørers medarbejdere ikke udsættes for diskrimination i forhold til deres arbejds- og ansættelsesforhold.

Derudover har e-Boks i mange år engageret sig i idrættens verden, fordi vi gerne vil tage et ansvar og støtte sundhed og trivsel gennem et aktivt liv med motion. Vi er involverede både i dansk eliteidræt og i at fremme den almene idræt i Danmark gennem vores partnerskab med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Sammen har vi eksempelvis udviklet Danskernes Idrætspris, der hylder lokalidrætten i Danmark. Også i Norge og Sverige støtter vi foreningsidrætten gennem donation til lokale aktiviteter i idrætsklubber.

Vi afholder sammen med Børnehjælpsdagen og Caroline Wozniacki et årligt tennisevent for anbragte børn og unge, hvor vi sætter fokus på sundhed og gode rollemodeller.

Vi er også engageret i den årlige Danmarks Indsamling, hvor vi gennem donation har støttet velgørenhed, hvor midlerne går til at forbedre levevilkårene for fattige mennesker i verden.

Endelig har vi i 2018 indledt et nyt samarbejde med Goodwings, en samfundsansvarlig hotelportal, der arbejder intenst ud fra SDG og donerer 50% af deres kommission på fly/hotel til NGO-partnere, der støtter de 17 verdensmål. I 2018 har Goodwings Danmark doneret 250.000 kr. til SDG.