22-07-2020

Digitalisering af samfundet – både indenfor det offentlige og private – står højt på agendaen i Tyskland. Det giver danske virksomheder, der fokuserer på digitale løsninger, unikke muligheder for at slå igennem på det tyske marked de kommende år.

 

I Tyskland er brevpost og telefax stadigvæk gængse kommunikationsmidler mellem borgere og det offentlige, og tyskerne er vant til at stå i kø i timevis hos offentlige instanser. Men nu vil Tyskland gøre op med de lange køer og papirbureaukrati og sætter derfor alt ind på at højne digitaliseringen på området. Den tyske regering har sat et mål om, at 574 offentlige ydelser skal digitaliseres inden 2022.

– Tyskland er klar over, at de har et efterslæb på digitaliseringsgraden, som tydeligt kommer til udtryk på flere rankings, som for eksempel EU’s Digital of Society Index, hvor de placerer sig i den nedre median på en 12. plads, siger Lina Gandløse Hansen, Generalkonsul i München og tilføjer:

– I Danmark er det for de flestes vedkommende blevet ren rutine at skrive sit barn op til daginstitution på nettet eller anmelde flytning eller rette i sine skatteoplysninger digitalt. Men sådan er det ikke i Tyskland. Der foregår stort set al kommunikation mellem det offentlige og private via brevpost, fax eller fysisk fremmøde på kommunekontoret.

 

Forskel mellem stater

Ifølge Lina Gandløse Hansen er der stor forskel på digitaliseringsgraden mellem staterne i Tyskland:

– Det man skal huske på i forhold til Tyskland er, at det er en føderal republik, hvor de fleste beslutninger efterfølgende skal implementeres på delstatsniveau. Det betyder, at der er stor forskel på, hvor langt de enkelte stater er på digitaliseringsfronten, siger hun og fortsætter:

– Bayern er et eksempel på en delstat, der er nået langt: De har udnævnt en digitaliseringsminister og erklæret mål og ambitioner om at være førende på digitaliseringsområdet indenfor både det offentlige og private. Samtidig har de implementeret en borgerportal med inspiration fra borger.dk og vedtaget en lov om, at borgerne har ret til at blive betjent digitalt. Det er et første skridt på vejen mod en digitaliseret interaktion mellem borgerne og det offentlige.

 

Skæver til Danmark for inspiration

Danmarks stærke foregangsposition på området gør danske erfaringer særdeles attraktive på det tyske marked. Tyskerne kigger derfor lige nu mod Danmark efter velfungerende og velafprøvede digitale løsninger.

– Tyskland er i høj grad interesseret i konkrete løsninger – både inden for offentlige services og ydelser til borgerne, it-sikkerhed og infrastruktur og data management. Generelt løsninger, der effektivt og agilt kan digitalisere den offentlige sektor. Indførsel af digital post vil være et naturligt første skridt i retningen mod et mere digitaliseret samfund, siger Lina Gandløse Hansen.

Ifølge Tine Havkrog Brandenborg, der er Senior Business Development Manager i e-Boks, er der en særlig årsag til, at Danmark topper de internationale lister og udmærker sig inden for offentlig digitalisering:

– Vi har formået at skabe digitale løsninger, der løser konkrete brugerbehov – for eksempel ved at tilbyde borgerne en sikker, digital postkasse, hvor de kan modtage alt, der er vigtigt– uanset om det kommer fra en offentlig myndighed eller en privat virksomhed. Dét, at brugerens behov er i fokus, skaber værdi og gør, at Danmark er lykkedes godt digitalt.

 

Indførsel af digital post vil være et naturligt første skridt i retningen mod et mere digitaliseret samfund.
Lina Gandløse Hansen, Generalkonsul i München.

Digital infrastruktur stiller lande bedre

I takt med at COVID-19 i foråret 2020 har spredt sig over hele verden, er det blevet mere tydeligt, at digitaliseringen vil spille en væsentlig rolle i mange lande fremover, som et led i at kunne opretholde borgerkommunikationen i en krisetid.

– De lande, der har en digital post-infrastruktur på plads, er langt bedre stillet end andre, når det kommer til borgerkommunikation og dermed at kunne sikre, at vigtige informationer når ud og en fælles forståelse. Vores skandinaviske model baseret på menneskerettigheder, datasikkerhed og høj forretningsmoral giver os en ret unik position, som er et godt udgangspunkt for at udbrede det, vi kan, rundt om i verden, slutter Tine Havkrog Brandenborg.

 

Læs også Tyskland vil lære digitalisering af e-Boks.