11-11-2019

Udsigten til en ny Digital Post-løsning betyder, at kommuner og offentlige myndigheder står overfor en større omstillingsopgave. e-Boks er i god dialog med Digitaliseringsstyrelsen og arbejder for den bedste løsning for borgere, virksomheder og myndigheder.

 

 

Om nogle år skifter Danmark leverandør af infrastruktur til offentlig Digital Post. Det er konsekvensen af, at e-Boks ikke vandt udbuddet om en ny Digital Post-løsning. e-Boks arbejder nu sammen med myndighederne for at forsøge at sikre en så smidig overgang som muligt.

– e-Boks er i dag et afgørende knudepunkt for kommunikationen mellem myndigheder og borgere, og i praksis er det den løsning, som borgerne kender og forbinder med offentlig Digital Post, siger CEO i e-Boks Ulrik Falkner Thagesen. Reelt kommer 95 procent af adgangen til offentlig Digital Post i dag via e-Boks på enten app eller web, mens 5 procent af brugerne vælger at logge ind via det offentliges egen portal, borger.dk.

Forandringen betyder, at kommuner og offentlige myndigheder kan stå overfor en større omstillingsopgave, og det er netop det dialogen med både Digitaliseringsstyrelsen, kommuner og andre myndigheder skal adressere.

 

Flere postkasser

Med valget af en ny løsning risikerer danskerne at skulle logge ind i flere forskellige postkasser. Den private post vil nemlig fortsat være at finde i e-Boks, mens den offentlige post i fremtiden som udgangspunkt lander på borger.dk og virk.dk.

Den nye løsning betyder nye måder at arbejde på, og man vil som borger og virksomhed muligvis skulle logge ind i flere forskellige postkasser. Og netop udsigten til dette vækker bekymring generelt i befolkningen og hos organisationer, som varetager de ældre borgeres og IT-sårbare borgeres interesser, der frygter, at disse grupper kan risikere at overse vigtige breve.

Vi vil fortsat være danskernes foretrukne indgang for digital post, som vi er det i dag, og for borgernes skyld skal vi sikre, at e-Boks er en del af det digitale økosystem fremover.
Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks

Visningsklient og omkostninger til kommunerne

Digitaliseringsstyrelsen har åbnet en mulighed for visning af offentlig Digital Post gennem såkaldte visningsklienter, og e-Boks vil kunne fungere som en sådan privat visningsklient. Dermed vil borgerne stadig kunne gå på e-Boks og få adgang til både deres offentlige og private dokumenter, som de hidtil har gjort. I skrivende stund er de funktionelle, tekniske eller økonomiske rammer dog endnu ikke fastlagt.

Vurderingen fra kommuner og myndigheder er, at omkostningerne i forbindelse med omstillingen til næste generation offentlig Digital Post potentielt kan løbe op i mange millioner af kroner for den enkelte myndighed.

– Vi vil hurtigst muligt mødes med kommuner og forskellige offentlige myndigheder for i fællesskab at finde løsninger til at minimere udgifterne til omstillingen, samt at sikre at der i overgangsfasen og tiden derefter ikke skabes utryghed hos kommunerne og deres borgere, siger Ulrik Falkner Thagesen.

 

FAKTA

  • Siden 2001 har e-Boks drevet digitaliseringen i Danmark og har leveret løsninger til både den offentlige og private sektor.
  • Før staten i 2009 gik i udbud om en samlet løsning til offentlig digital post blev en lang række kommuner og myndigheder betjent gennem egne tilslutningsaftaler i e-Boks.
  • I 2009 vinder e-Boks første gang statens udbud af en samlet løsning for offentlig Digital Post med fuld e-Boks funktionalitet og vinder igen udbuddet i 2014.
  • Det har siden 2014 været obligatorisk at modtage Digital Post fra det offentlige i Danmark.
  • I sin Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi for 2016 til 2020 blev regeringen enig med kommuner og regioner om at udvikle en ny løsning for den digitale post.
  • I udbuddet af det nye system blev tre leverandører prækvalificeret: e-Boks, Netcompany og IBM.
  • Netcompany vandt udbuddet og bliver ny infrastrukturleverandør af Digital Post fra 2021.
  • Ifølge Digitaliseringsstyrelsen anvender mere end 500 offentlige myndigheder løsningen, og afsendte i 2018 141 millioner Digital Post-meddelelser.

Ønsker du at høre mere om de løsninger, vi har i tankerne for kommuner og offentlige myndigheder, er du velkommen til at kontakte os.