16-12-2019

For mange små og mellemstore virksomheder (SMV) kan arbejdet med FN’s verdensmål virke ressourcekrævende og uoverskueligt. Men sådan behøver det ikke at være.  e-Boks har gennem det seneste år arbejdet strategisk med målene, og giver her en række gode råd til at komme i gang. 

 

I 2018 tilsluttede e-Boks sig FN´s Global Compact, med ønsket om at bidrage til en positiv global udvikling gennem et fokuseret arbejde med samfundsansvar og FN´s verdensmål. I dag deler de ud af deres erfaringer med arbejdet for at inspirere andre SMV´er til at komme i gang.

Ifølge Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør i e-Boks, bør man som SMV se verdensmålene som et strategisk afsæt for at gøre en forskel i verden – et strategisk afsæt som samtidig kan betyde vækst på bundlinjen.

– Klimamål og bæredygtighed er en bølge, der kun tager til i styrke. De største virksomheder har for længst taget verdensmålene til sig – simpelthen fordi det er en nødvendighed for at kunne agere på verdensmarkedet i dag. SMV’er er ofte underleverandører, og derfor er det kun et spørgsmål om tid, før kravet om at tage stilling til verdensmålene bliver “sparket nedad”. Og netop derfor giver det endnu mere mening at prioritere arbejdet med FN’s verdensmål, siger hun.

 

”Det behøver ikke være indviklet”

Den gode nyhed er, ifølge Susanne Søndahl Wolff, at det ikke behøver være så indviklet at komme i gang med verdensmålene, som flere SMV’er går og tror. Hvis en virksomhed allerede i dag arbejder med bæredygtighed og CSR, er de faktisk godt på vej.

– Selvfølgelig kræver det en indsats, hvis man vil arbejde aktivt med CSR og verdensmålene. I e-Boks har vi især brugt ressourcer på at sætte os grundigt ind i FN’s verdensmål og analysere, hvad det er for en intention, der ligger bag målene – og hvad det reelt er for en effekt, FN ønsker at skabe med det enkelte mål. Men i de fleste tilfælde ligger der ikke en stor, ny opgave i arbejdet. Indsatsen vil på mange måder være en naturlig forlængelse af det, vi i forvejen gør i forretningen, forklarer hun.

e-Boks har blandt andet sat ambitiøse mål for reduktion af papir- og vandforbrug og borgernes ret til databeskyttelse. Alle sammen indsatser, der på mange måder er en forlængelse af det arbejde, der udføres i dag.

I 2030 har e-Boks et mål om at nedbringe papirforbruget med tæt på 25.000 tons papir – eller det, der svarer til 8,6 milliarder liter vand – og kerneprocessen omkring opbevaring og distribution af data skal være CO2-neutral. Derudover planter e-Boks 10.000 træer gennem Trees for the Future.org, hvilket vil være lig 120.000 plantede træer i 2030.

Det er vigtigt, at arbejdet med verdensmålene ikke bliver til noget, man “gør” en gang i mellem. Det skal være en integreret tankegang i alle afdelinger af virksomheden.
Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør i e-Boks

Forstå og prioriter

En måde arbejdet med verdensmålene kan gribes an på er, ifølge kommunikationsdirektøren, at fokusere på de områder din virksomhed allerede arbejder med.

– Kortlæg, hvor virksomheden har særlige kompetencer eller forudsætninger, der kan bidrage til verdensmålene. Dernæst er det vigtigt, at man som virksomhed starter med at sætte specifikke mål for indsatsen for løbende at kunne måle sine fremskridt, fortæller Susanne Søndahl Wolff.

 

Opbakning er alfa og omega

Skal ens virksomhed lykkes i arbejdet med verdensmålene, afhænger det i høj grad af evnen til at organisere, forankre og formalisere arbejdet i hele organisationen.

– Det er vigtigt, at arbejdet med verdensmålene ikke bliver til noget, man “gør” en gang i mellem. Det skal være en integreret tankegang i alle afdelinger af virksomheden. Det er vigtigt at få indarbejdet og holde fast i initiativerne, men også at sikre hele organisationens opbakning, hvis man skal lykkes, lyder det fra Susanne Søndahl Wolff.

e-Boks vandt tidligere i år prisen for bedste SMV COP-rapportering til UN Global Compact. CSR-udvalget* bag kåringen fremhæver blandt andet, rapportens oversigt over kerneaktiviteter og værdiskabelse og fokus på at fremhæve delmål. Rapporten indeholder desuden konkret data, og sætter e-Boks' eksisterende arbejde i relation til FN’s verdensmål.

 

e-Boks og Global Compact

  • e-Boks har siden sin begyndelse i 2001 bygget sin forretning på at levere bæredygtige digitale løsninger.
  • I dag er e-Boks en vigtig infrastrukturkomponent ikke bare i det danske samfund, men også på tværs af Europa, hvor e-Boks samlet set har rundet mere end 16 mio. brugere.
  • De ca. 500 mio. dokumenter, som bliver sendt gennem e-Boks, sparer hvert år samfundet for mere end 7.160 tons papir.
  • e-Boks' vision er at skabe bedre og velfungerende digitale samfund og dermed fortsat bidrage til en bæredygtige samfundsudvikling.
  • I forlængelse heraf tilsluttede e-Boks sig FN Global Compact den 28. april 2018.

* CSR-udvalget i FSR – danske revisorer er repræsenteret ved følgende: Deloitte, EY, KPMG, Beierholm og PwC.

 

Læs mere om e-Boks' samfundsansvar her.