23-07-2020

Den irske regering har siden maj sidste år arbejdet mål­rettet med at implementere en ambitiøs strategi for of­fentlig digitalisering. Den indebærer blandt andet ind­førslen af digital post, som e-Boks er leverandør af.

 

 

– Potentialet i Irland er på størrelse med offentlig Digi­tal Post i Danmark, fortæller Søren Thiel, der er Product Manager i e-Boks med ansvar for implementeringen af digital post i Irland.

Han giver her et indblik i forberedelserne bag imple­menteringen af digital post til irerne.

– Det er første gang, Irland indfører en digital post-løs­ning. Og derfor ligger der en del forberedelser bag imple­menteringen. Før jul udførte vi en række tests for at sikre, at løsningen var køreklar og virkede efter hensigten, for­tæller Søren Thiel.

I modsætning til Danmark er der ikke tale om en obli­gatorisk løsning i Irland, hvilket betyder, at borgerne selv kan tilvælge, om de vil modtage digital post fra det of­fentlige.

 

To-trins-proces

Første trin i implementeringen af løsningen bliver at få de irske myndigheder ombord. Dernæst borgerne.

– Den irske stat er lige nu i gang med en slags char­meoffensiv overfor myndighederne for at vise dem hvilke muligheder og potentialer, der ligger i digital post-løsnin­gen. Andet trin i processen bliver at onboarde de irske statsborgere, når myndighederne er koblet på, fortæller Søren Thiel.

Det er vigtigt, at borgerne oplever en gevinst ved at vælge løsningen til, og det kommer først, når myndig­hederne er koblet på og kan tilbyde en række relevante services.

– Ambitionen er derfor at få mest mulig kommunika­tion ud via digital post fremover, så borgerne fra første færd oplever fordelene ved en mere effektiv og sikker kommunikation med myndighederne, siger han.

Planen er, at myndighederne skal være onboardet i 2020.

Ambitionen er derfor at få mest mulig kommunika­tion ud via digital post fremover, så borgerne fra første færd oplever fordelene ved en mere effektiv og sikker kommunikation med myndighederne.
Søren Thiel, Product Manager i e-Boks

Fra manuel til digital adfærd

Irland er det første land uden for Skandinavien, som e-Boks skal levere offentlig digital post til. Sammenligner man Irland med Danmark, er de knap så langt, når det kommer til udrulningen af digitale services fra det offent­lige.

– Der ligger en opgave i at omstille irerne til en mere digital adfærd i forhold til det offentlige. Generelt foregår meget af kommunikationen mellem borgere og myndigheder i dag manuelt, hvor de enten skal møde op fysisk eller kommunikere via brevpost, for­tæller Søren Thiel.

I første omgang går man efter at onboarde de knap 300.000 irere, der har et MyGovID – pendanten til det danske NemID. Til forskel for danskerne kan irerne væl­ge, om de vil bruge MyGovID, hvor NemID og Digital Post er bestemt ved lovgivning i Danmark.

 

International platform

Løsningen, som leveres til irerne, understøtter fælles­europæiske standarder som for eksempel eDelivery og eIDAS, der gør det nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder at udveksle data på tværs af lande­grænser.

– I Norden tager vi det som en selvfølge, at alle bor­gere har et elektronisk ID. Det er langt fra tilfældet, når vi kigger ud i verden. Så vores internationale platform er bygget op omkring, at vi skal kunne understøtte landene der, hvor de er digitalt. Derfor har vi blandt andet udviklet alternative loginmekanismer, vi kan identificere brugerne på, hvis de ikke har et elektronisk ID, siger han.

 

Interesse fra andre lande

Siden e-Boks vandt udbuddet i Irland, har interessen for e-Boks’ løsninger langt fra været dalende fra andre lan­de. e-Boks modtager stadig flere henvendelser fra ud­landet, og der er lige nu en række dialoger i gang med forskellige lande.

– Om Irland har haft en effekt i forhold til de stadig flere henvendelser, vi modtager fra udlandet, kan vi kun spå om. Men det er klart, at Irland selvfølgelig er en reference for os i forhold til det internationale spor. Og det har givet os nogle gode erfaringer i forhold til, hvordan vi griber sådan en opgave an, når vi bevæger os udenfor Norden, fortæller Søren Thiel.

 

Læs også e-Boks skal levere ny digital post-løsning til Irland.