27-05-2016

Som offentlig myndighed modtager I en faktura med nye og mere detajlerede oplysninger ved overgangen til den nye aftale med Digitaliseringsstyrelsen.

Download vejledningen til det nye faktura layout eller læs mere herunder.

 

Digital Post 2 - faktura læsevejledning

1) Opdeling af faktura

Fakturaen er opdelt i følgende dele:

 • Faktura hoved:
  • Faktura afsender – e-Boks, samt kontakt oplysninger.
  • Faktura modtager – kundenavn mv., EAN nr. CVR.nr., samt kunde attention.
  • Leveringsoplysninger – leveringsdato er dato for generering af faktura hos e-Boks.

 

 • Varelinjerne er opdelt efter system og materialeID og består af følgende felter:
  • Linjenr. – er automatisk system genereret og er fortløbende.
  • Varenummer – er bestemt af transaktionsvederlagets eller MBvederlagets størrelse.
  • Beskrivelse – information om, hvilken vare det omhandler –
   • Transaktions- og MB-vederlag er opdelt efter MB-trin jf. kontrakten (0-10MB), (10,1-50MB), (50,1-100MB).
   • Reference
   • Plads betales for – antal MB, som opkræves for transaktionen
   • Plads total – antal MB, total for transaktionen
   • System
   • Ordrereference – dato som fakturaen er genereret hos e-Boks
   • Ordrelinjeref. – henviser til det linienr, som transaktionsoplysninger vedrører
  • Antal – er antal enheder, bl.a. antal dokumenter, megabyte
  • Enhed – er standard E/A for at understøtte OIOUBL formatet
  • Enhedspris – er varens enhedspris
  • Moms – hvorvidt det er en momspligtig vare eller ej
  • Pris incl. – udfyldes ikke (N/A)
  • Pris – er enhedspris * antal
faktura-vejledning.png
 • Totaler 
  • Linjesum i alt excl moms
  • Momsgrundlag – summen af varelinjer, hvoraf der beregnes moms
  • Total momsbeløb – 25% af momsgrundlaget
  • Fakturatotal incl. moms – sum af alle linjesummer excl. moms og total momsbeløb
 • Betalingsmåde
  • Information om, hvornår og hvordan betalingen skal foregå

 

Bemærk at priserne er indeksreguleret jf. kontrakten med nettoprisindeks september 2014/september 2015.