24-05-2019

Europa-Kommissionen sætter fart på den digitale udvikling med en milliardinvestering i en række digitaliseringsprojekter. Her følger et indblik i, hvad der er på agendaen i Europa i forhold til digitalisering.

 

EU vil frem til 2020 geninvestere mere end én milliard euro i en række digitaliseringsprojekter, der skal gøre det nemmere at arbejde på tværs af grænser for både virksomheder og offentlige myndigheder. Fra 2020 og fire år frem bliver dette beløb fordoblet til 2,6 milliarder euro.

– I dag er det overvejende nationale løsninger, der dominerer de digitale services i de europæiske lande. EU har vurderet, at manglen på fælles europæiske standarder udgør en barriere for handel og myndighedssamarbejde på tværs af grænser, fortæller Christian Vindinge Rasmussen, Senior Business Development Manager i e-Boks.  

En sådan udmelding fra Europa-Kommissionen åbner op for nye muligheder for e-Boks, men også andre digitale service providers, der udbyder digitale løsninger. Særligt løsninger i form af kunstig intelligens, big data og arkivering af data vil fremadrettet blive efterspurgt.

 

”Connecting Europe”

Europa-Kommissionen har lanceret en række nye, digitale byggeklodser og udvekslingsstandarder under overskriften Connecting Europe Facility (CEF). e-Boks har integreret CEF-standarden, som betyder, at dokumenter sendt gennem e-Boks kan udveksles med alle andre systemer, der knytter sig op på CEF eDelivery, på tværs af EU-landegrænser. Med andre ord bliver det både lettere at være borger og virksomhed med EU’s oprustning på digitaliseringsfronten.  

– Fra et virksomhedsperspektiv er det vigtigt at forstå, at hvis du opererer uden for nationale landegrænser for eksempel som teleoperatør og har kunder på tværs af EU-landene, får du nu mulighed for at koble dig på CEF eDelivery via e-Boks, der understøtter udveksling af data på tværs af grænser og på tværs af digitale barrierer. Det giver helt nye muligheder for handel og myndighedssamarbejde på tværs af landegrænser, siger Christian Vindinge Rasmussen.

Læs mere om CEF eDelivery eller tilmeld dig gratis webinar om emnet. Se dato for webinar her.