13-06-2019

Interview med Susanne Søndahl Wolff, der er kommunikationsdirektør i e-Boks:

                                                                                                                                                                                   

Hvorfor valgte e-Boks at tilslutte sig FN's Global Compact i 2018?

Der er en stigende bevågenhed omkring Global Compact og FN’s verdensmål på verdensplan. Derfor er det naturligt, at e-Boks, som bygger sin forretning på at levere bæredygtige, digitale løsninger, supporterer den agenda og medvirker til at fremme en positiv global udvikling.

 

Hvordan påvirker det den måde, som e-Boks har ageret på indtil nu?

Det er på mange måder en forlængelse af det arbejde, vi allerede gør i dag. Gennem vores digitale post og dokumenthåndtering bidrager vi til at nedbringe forbruget af papir og derigennem også vand til papirproduktion. Men vi vil gerne sætte barren højere. Vi har blandt andet sat ambitiøse mål for reduktion af papir- og vandforbrug samtidig med, at vi vil sikre flere borgere deres legale rettigheder ved udbredelse af flere digitale postkasser internationalt.

 

Hvad kommer der konkret til at ske i 2019?

Vi har i april 2019 indsendt vores første Communication on Progress 2018 rapport til FN. I denne rapport beskriver vi, hvordan vi vil arbejde med at reducere papir- og vandforbruget med et mål om at kunne spare miljøet for tæt på 9.000 tons papir og dermed 3 milliarder liter vand i 2019. Og i 2030 er det vores ambition, at vi kan have nedbragt papirforbruget med tæt på 25.000 tons papir, eller det der svarer til 8,6 milliarder liter vand. Samtidig har vi sat os som mål at være 100% CO2 neutrale i 2030.

 

Læs e-Boks’ første Communication on Progress 2018 rapport: