27-11-2019

Øget digitalisering går hånd i hånd med en stigende trussel fra cyberkriminelle, der angriber virksomheder i form af for eksempel phishing, CEO-fraud eller ransomware. En ud af fire danske små og mellemstore virksomheder har ikke implementeret de mest grundlæggende it-sikkerhedstiltag. Det viser en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen.

 

 

It-sikkerhed er for de fleste små og mellemstore virksomheder en kompleks og ressourcekrævende opgave - særligt når det kommer til digital kommunikation. Det kan være udfordrende at håndtere i en travl hverdag, hvor alle medarbejdere løber stærkt for at fokusere på kerneforretningen og den daglige drift. Men sådan behøver det ikke at være. e-Boks’ løsning - Sikker digital dialog – sikrer virksomheder en sikker kanal til kommunikation mellem afsender og modtager.

– Sikker digital kommunikation med kunder og samarbejdspartnere kan være en udfordring for virksomheder. Traditionel e-mail kræver en del omstændige tiltag for at være sikker - og det er ofte tidskrævende at behandle e-mails enkeltvis, fortæller Frank Bødtker Madsen, Head of Security i e-Boks.

 

GDPR stiller krav til kommunikationen

En stor del af virksomhederne har ikke implementeret såkaldte grundlæggende sikkerhedstiltag, som blandt andet en fast procedure for håndtering af personfølsomme data, viser Erhvervsstyrelsens undersøgelse. Men overgangen til digital kommunikation og indførslen af skærpede krav i EU’s persondataforordning, GDPR, stiller nye krav til sikkerhed i virksomhederne.

– Selvom mange danske virksomheder hvert år rammes af cyberangreb, er it-sikkerhed ofte et spørgsmål om prioritering af tid og ressourcer blandt mange andre opgaver for SMV’er, og derfor står det ikke øverst på agendaen ude i SMV’erne, fortæller Frank Bødtker Madsen, Head of Security i e-Boks.

Med Sikker digital dialog i e-Boks er din virksomhed sikret GDPR-compliance, da dialogen mellem afsender og modtager foregår i én og samme kanal, hvor der er styr på de følsomme persondata. Samtidig giver løsningen virksomheder, kunder og samarbejdspartnere mulighed for at kommunikere direkte i e-Boks.

 

Om undersøgelsen ”IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er”

Deloitte har for Erhvervsstyrelsen lavet en analyse af IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er.

Analysen giver en række indsigter i danske SMV’ers IT-sikkerhedsniveau – bl.a.:

  • 39 procent af danske SMV’er har ikke det rette match mellem risikoprofil og IT-sikkerhedsniveau, hvilket øger deres sårbarhed for IT-sikkerhedsbrud.
  • Tæt ved 1 ud af 4 danske SMV’er har ikke implementeret de mest essentielle IT-sikkerhedstiltag (systematisk og løbende opdatering af software/styresystemer og dokumenterede og gennemtestede backup-procedurer).
  • Der er en markant sammenhæng mellem IT-sikkerhedsniveauet i danske SMV’er og virksomhedsledelsens engagement og viden herom. Dertil kommer, at viden og engagement hos medarbejdere og IT-ansvarlige også har en positiv korrelation med IT-sikkerhedsniveauet.
  • Undersøgelsen viser, at 16 procent af danske SMV’er potentielt kan miste deres forretningsgrundlag, hvis forretningskritiske eller andre følsomme data lækkes.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Læs mere om Sikker digital dialog i e-Boks her.